Demokratiaryhmän loppuraportti julkistettiin

306

Alueellisen osallistumisen ja kansanäänestyksen kehittäminen sekä osallistuva budjetointi ovat Helsingin demokratiaryhmän mukaan kaupungin demokratialle jatkossa tärkeitä asioita. Demokratiaryhmän tällä viikolla julkistettu loppuraportti esitteli ehdotuksia demokratian vahvistamiseksi.

Muita loppuraportissa esitettyjä toimenpiteitä ovat esimerkiksi verkkopalvelujen ja valmistelun avoimuuden lisääminen, kansalaisen vaikuttamisen oppaan julkaiseminen ja myös kaupungin poliittisen johdon ja virkamiesjohdon työnjaon uudistaminen.

Huhtikuun 2011 alusta lokakuun loppuun toimineen demokratiaryhmän tehtävän oli ohjata ja seurata kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian vahvistamisen valmistelua. Kaupunginhallituksen asettama ryhmä koostui 15 jäsenestä, jotka edustivat kaikkia valtuustossa olevia puolueita.

LISÄTIETOJA
Demokratiaryhmän loppuraportti     
Demokratiaryhmän tehtävät ja päätösasiakirjat   
Demokratiaryhmän järjestämä avoin kokous 20.10.2011 (video)