Raidejokerin kehityskäytävän valmistelu käynnistynyt

491

Kaupunkisuunnitelulautakunta käsittelee Oulunkylän renessanssi -hankeen tuloksia tiistaina 22.11.2011. Lisäksi kokouksessa käsitellään Raidejokerin kehityskäytävää. Raide-Jokerin kehityskäytävätyöhön liittyvä Helsingin kaupungin sisäinen vuorovaikutusprosessi on käynnistynyt. Laajempi, asukkaita ja muita osallisia kokoava vuorovaikuttaminen käynnistyy Helsingin uuden yleiskaavatyön aikana ja alueilla tapahtuvan tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Oulunkylän kaupunginosa on osa Raide-Jokerin kehityskäytävää. Jokeri I:n reitti kulkee keskeisesti alueen läpi ja risteää pääradan kanssa muodostaen joukkoliikenteen solmukohdan Oulunkylän keskukseen. Tuusulanväylä ja päärata risteävät alueen eteläosassa Käpylän asemanseudun tuntumassa. Vyöhyke on kantakaupungin yksi laajenemissuunta, hyvien liikenneyhteyksien varrella, osin valmiissa yhdyskuntarakenteessa.

Painopiste on Oulunkylän ja Käpylän asemanseutujen kehittämisessä sekä Jokeri I:n linjan ympäristön tiivistämisessä. Alueen tulevaisuuteen vaikuttavat pitkällä aikavälillä myös mm. merkittävä Pasilan maankäytön muutosalue sekä Tuusulanväylän ja pääradan mahdolliset muutokset.

Oulunkylän omista lähtökohdista esille nousevat kehittämistarpeet liittyvät alueen väestörakenteen tasapainottamiseen ja lähipalvelutarjonnan turvaamiseen. Toisaalta asukkaat pitävät aluettaan vehreänä ja kylämäisenä asuinympäristönä, jollaisena sen tulisi säilyä.

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien kehittyminen vahvistaa keskusten lähipalveluiden saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Jokeri I:n pikaraitiotielinjan suunnittelun yhteydessä tulisi selvittää pysäkkien edullisin sijainti sekä asuinalueisiin että palveluihin. Myös joukkoliikenteen jouheviin vaihtoyhteyksiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota mm. asemanseuduilla.

Merkittävimpiä Raidejokerin vaihtopysäkkejä ovat  Leppävaara, Itäkeskus sekä Tapiola. Vaihtomahdollisuudet ovat hyvät myös Vihdintiellä, Hämeenlinnanväylällä, Tuusulanväylällä, Pitäjänmäentiellä (Valimotie, Takomotie, Takkatie) sekä Maunulassa Maunulan keskustan ja Pirjontien pysäkeillä.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 22.11.2011 kokouksen esityslista  
Oulunkylän renessanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet -raportti 22.11.2011

Raidejokerin kehityskäytävä   

jokeri_saavutettavuus.jpg