Lautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi Oulunkylän Renessanssin painopistealueet

441

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.11.2011 kokouksessaan merkitä tiedoksi Oulunkylän Renessanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet – raportin sekä hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi Oulunkylän Renessanssin painopistealueet ja kehittämistavoitteet.


Kehittämistavoitteet:

Parannetaan Oulunkylän eri alueiden toiminnallisuutta ja omavaraisuutta:

– Oulunkylän ja Käpylän asemanseutuja kehitetään vetovoimaisina ja omaleimaisina keskuksina. Metsälän työpaikka-alue pyritään kytkemään osaksi Käpylän asemanseutua.

– Palvelutason turvaamista tuetaan kasvattamalla asukasmäärää ja parantamalla joukkoliikenneasemien yhteyttä  lähipalveluihin. Lisätään asuntotarjontaa ja monipuolistetaan asuntokantaa.

– Tutkitaan uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, jotta saadaan:
  – suuria asuntoja sinne, missä on vain pieniä
  – asuntoja kaiken ikäisille lisäämällä perhe- ja senioriasuntoja

– Etsitään ratkaisuja lisärakentamisen ongelmiin, kuten pysäköintiin. Kohennetaan kaupunkikuvan laatua paikallisia ominaispiirteitä korostaen

– Tärkeimpien katujen kuten Käskynhaltijantien ja Mäkitorpantien ilmettä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan mm. uudella rakentamisella ja pysäköintiratkaisuilla.

– Tuetaan virkistysalueiden käytön lisääntymistä – laadukkaat lähipuistot sekä Oulunkylän kaupunginosapuiston laajentaminen ja teemallinen kehittäminen liikuntapuistona.

– Sovitetaan yhteen alueen arvokkaat ominaispiirteet ja uusi rakentaminen. Edistetään sujuvaa liikkumista

– Kävely- ja pyöräilyreittejä parannetaan erityisesti asemille ja palveluihin.

– Viheryhteyksiä selkeytetään Oulunkylän kaupunginosapuistosta Keskuspuistoon ja Helsinkipuistoon.

– Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa kehitetään. Jokeri I:n mahdollisuuksia hyödynnetään.

– Liityntäpysäköintiä parannetaan asemanseuduilla.

LISÄTIETOJA
Oulunkylän renessanssi, painopistealueet, havainnekuva  

Oulunkylän renessanssi -raportti (24 Mb)  

Ks. myös uutinen Raidejokerin kehityskäytävästä