Hyvät maunulalaiset, bästa Månsasbor

512

Mennyt vuosi 2011 on ollut Maunulan kannalta hyvä vuosi. Helsinki on maailman designpääkaupunki vuonna 2012. Ideoita on haettu laajalla avoimella haulla, joka päättyi helmikuussa. Myös Maunula-Seura jätti oman hakemuksensa. WDC-säätiölle jätettiin 1400 hakemusta ja 240 hanketta hyväksyttiin. Niiden mukana on myös Maunula-Seuran idea "Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa".

Pakilantien katusuunnittelmat hyväksyttiin yleisten töiden lautakunnassa helmikuussa. Päätöksestä tehtiin valituksen, joten Pakilantien katurakentamisen käynnistyminen siirtynee vuoden 2012 ja 2013 vaihteeseen.

Maunulan putkiremonttien ryhmäkorjaushankkeessa  tehtiin lopullinen läpimurto. Urakoitsija kilpailutettiin toukokuussa ja voittajaksi selviytyi NCC. Urakkavaihe käynnistyi syksyllä 2011 ja viimeinenkin talo valmistuu 2013. Mukana urakkavaiheessa on viisi asunto-osakeyhtiötä.

Oulunkylän renessanssi -hanke käynnistyi toukokuussa 2011. Asukkaille järjestettiin syyskuussa ideointitilaisuuksia. Kaupunkisuunnitteluviraston vetämä hanke päättyi marraskuussa. Lautakunta hyväksyi suunnittelun tulokset 22.11.2011. Alueen yleissuunnittelu jatkunee uudessa yleiskaavassa.

Elokuussa Suursuon keskustan vuonna 1948 rakennettu lippakioski vietiin varastoon uuden keskustan tieltä (ks. kuva alla).

Maunulalaisten käyttämät postipalvelut olivat syyskuussa vaarassa siirtyä Kannelmäkeen. Aktiivisen asukastoiminnan ansiosta postipalvelut palautettiin Pakilan R-kioskiin 5.12.2011.

Suursuon pientaloalueen Pakilan puoleisella alueella rakentaminen on edistynyt nopeasti. Alueelle on muuttanut koulujen kaipaamia lapsiperheitä. Maunulan puoleisessa osassa käynnistyi maakaasuputken siirto ja katujen rakentaminen syyskuussa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ideoinnissa Maunulassa oltiin erityisen aktiivisia. Maunula-Seura jätti kesäkuussa aiheesta oman ideansa Energiatehokas Helsinki -kampanjassa. Maunulan Leijonat ilmoittivat erikoistuvansa Maunulan hiilidiksipäästöjen vähentämisen mittaamiseen.

Maunulan Mediapajaa ylläpitävät vapaaehtoiset saivat 30.11.2011 Helsingin kaupungin Vapaaehtoistyön neuvottelukunnalta kunniamaininnan. Palkinnot jakoi Vanhalla ylioppilastalolla tohtori Pentti Arajärvi.

Mitä vuosi 2012 tuo tullessaan?

Helsinki on maailman designpääkaupunki vuonna 2012. Maunulan WDC-hankkeen Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosan starttitilaisuus pidetään 17.1.2012. Vuoden aikana järjestetään aiheesta kymmenkunta tilaisuutta, joilla luodaan ymmärrystä paremmasta Maunulasta.

Pakilantien muutostyöt käynnistyvät vuoden 2012 aikana. Maunulan uuden liikekeskustan rakentaminen käynnistynee vuonna 2013 ja rakennus valmistunee 2014. Tämän jälkeen voi nykyisen ostoskeskuksen puolen asuntorakentaminen käynnistyä.

Keskeisenä tavoitteena Maunulassa on edistää alueen vanhusten kotona asumista. Sato Asunnot  on käynnistänyt Suursuonlaitaan vanhusten kuntopolun viereen tulevan senioriasumiseen sopivan kerrostalon (2600 k-m2) rakentamisen ja rakennus valmistuu vuoden lopulla. Siihen tulee sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Astala Kiinteistöt osti Satolta Suursuontie 14:ssa olevan Paanukodin. Entinen vanhainkoti korjataan asuinnoiksi.

Suursuon pientaloalueen toteuttamista viivyttänyt maakaasuputken siirto saadaan tehtyä kevään 2012 aikana. Kiinteistövirasto ryhtynee luovuttamaan alueen tontteja keväällä 2012. Asuntojen rakentaminen voi mahdollisesti käynnistyä vuoden 2012 loppupuolella. Lapsiperheille, joille on Maunulassa vähän sopivia asuntoja, avautuu nyt mahdollisuus saada pientalo Maunulasta.

Täydennysrakentamisen sparrausklubissa on ideoitu vuonna 2010 Maunulan länsi- ja pohjoisosan täydennysrakentamista kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Ideointia jatketaan tulevassa yleiskaavassa, joka toteutetaan vuosien 2012-2016 aikana. Raide-Jokerin kehityskäytävä on yksi yleiskaavan teemoista. Kehitystyön aikana tullaan kartoittamaan erityisesti Jokeri-linjan varren liikenteellisiä solmukohtia.

Jokainen maunulalainen voi olla mukana uuden, paremman Maunulan luomisessa edistämällä tiedonkulkua Maunulassa kuten päivystämällä Mediapajalla, jakamalla Maunulan Sanomia omassa taloyhtiössä sekä osallistumalla Maunulan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tulevana vuonna erityisesti Maunulan WDC-hanke tarjoaa osallistumismahdollisuuksia.

Maunulan Mediapajan ylläpito on iso haaste, koska asukastilan aukipitäminen on vapaaehtoisten varassa. Mediapajalle kaivataan uusia vapaaehtoisia päivystäjiä pitämään tilaa auki vaikkapa vain pari tuntia viikossa.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Paavo Kaipainen
Maunula-Seura ry

LISÄTIETOJA
Maunulan WDC-vuoden startti 17.1.2012  

KUVA ALLA: Purettu lippakioski näkyy kuvassa oikealla keskellä. Uusi Maunulan keskusta rakennetaan kioskin paikalle. Uuteen keskustaan tulee 2200 k-m2 supermarket, 400 k-m2 pienliiketilaa ja 2500 k-m2 tilaa kirjastolle, työväenopistolle ja nuorisotiloille. Kadun toiselle puolelle nykyisen Suursuon ostoskeskuksen paikalle tulee asuinkerrostaloja 4200 k-m2 ja niiden pohjakerroksiin 600 k-m2 pienliiketilaa. Yhteensä pienliiketilaa tulee 1000 k-m2.

suursuon_1955.jpg