Tutustu HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2012-2013

311

HSL kerää mielipiteitä liikennöintisuunnitelman luonnoksesta. Kommentoitavana ovat seutulinjoille sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan bussiliikenteeseen kaavaillut muutokset sekä juna-, raitiovaunu-, metro- ja lauttaliikenteen muutokset vuosina 2012-2013. HSL perustaa talviliikenteen alussa uuden linjan 67N (Rautatientori – Metsälä – Maunula – Paloheinä – Torpparinmäki – Rautatientori) korvaamaan linjan 09N liikennettä.

Kommentteja voi antaa 16.1.2012 asti .

Tutustu suunnitelmaan

Kommentoi suunnitelmaa palautelomakkeella

Linja 51
Kesäliikenteessä tarjonta sovitetaan uuden kesäaikataulukauden matkustajamääriin, jolloin arkisin liikennöidään läpi päivän viidellä (5) autolla 20 minuutin vuorovälillä.

Talviliikenteen alussa linjan päätepysäkki siirretään Konalan teollisuusalueelta Malminkartanoon Naapurinpellontielle. Linja 39B tarjoaa korvaavan yhteyden teollisuusalueelle.

Linjalle lisätään talviliikenteen alusta arkisin kaksi autoa, jolloin ruuhkan vuoroväliksi tulee 10 mi-nuuttia. Lauantaisin lisätään linjalle yksi auto, jolloin vuoroväli tihenee 20 minuuttiin. Vuorovälin tihentäminen mahdollistaa vakiominuuttiaikataulun käyttöönoton sekä tahdistamisen linjojen 39 ja 39B kanssa.

Linja 52
Kesäliikenteessä tarjonta sovitetaan uuden kesäaikataulukauden matkustajamääriin, jolloin arkisin liikennöidään läpi päivän kuudella (6) autolla 20 minuutin vuorovälillä.

Kesän viikonloppuina liikennöidään 30 minuutin vuorovälillä vakiominuuttiaikataululla, jolloin sun-nuntaille lisätään yksi auto. Talviliikenteen alussa varaudutaan lisäämään lauantaisin linjalle 52 yksi auto, jos ajoajat sitä vaativat. Sunnuntain talviliikenteen palvelutasoa parannetaan lisäämällä kaksi autoa, jolloin vuoroväliksi tulee 20 minuuttia mahdollistaen vakiominuuttiaikataulun käyttöönoton.

Linjan 52A palvelutasoa parannetaan lisäämällä talviliikenteen alusta ruuhkan laitaan muutamia lähtöjä, jolloin linja liikennöi arkisin noin klo 6.00–9.30 ja 13.00–17.30.

Linja 62
Talviliikenteen alussa linjalle lisätään yksi auto, jolloin ruuhka-ajan kireitä ajoaikoja voidaan löysätä ja päiväliikenteen vuoroväli voidaan tihentää noin 23 minuutista 20 minuuttiin.

Linja 63
Talviliikenteen alusta alkaen linjaa 63 liikennöidään kaksiakselisten bussien sijaan teliautoilla, jol-loin ruuhka-ajan vuoroväli harvenee noin 8–9 minuutista 12 minuuttiin. Ruuhka-ajan automäärä vähenee kolmella. Isomman kaluston ansiosta matkustajakapasiteetti säilyy ennallaan. Arjen ja lauantain päiväliikenteeseen lisätään yksi auto kireiden ajoaikojen löysäämiseksi.

Linjat 65A, 65N ja 66, 66A
Kesäliikenteen alussa linjan 65A liikennöinti lopetetaan kaikkina päivinä tuntia nykyistä aiemmin ja linjan 65N liikennöinti vastaavasti aloitetaan tuntia aiemmin. Lauttasaaren osuus hoidetaan aikais-tamalla linjan 20N liikennöintiä. Muutoksen ansiosta Vattuniemenkadulla liikennöintiin ei tule taukoa linjan 21V liikenteen loppumisen ja linjan 20N liikenteen alkamisen välillä.

Talviliikenteen alussa linjojen 65A ja 66A yhteiseen liikenteeseen lisätään kaksi telibussia ruuh-kaan, jolloin kumpaakin linjaa voidaan ajaa ruuhka-aikana kymmenen minuutin vuorovälillä. Linjan 66 lauantailiikenteeseen lisätään yksi telibussi, jolloin lauantain vuoroväliksi saadaan viisitoista minuuttia.

Linjat 67, 67X, 67N

Talviliikenteen alussa linjalle lisätään yksi auto lauantaihin, jolloin vuoroväliksi tulee 15 minuuttia mahdollistaen vakiominuuttiaikataulun käyttöönoton. Samalla linjan 67X linjatunnus muutetaan 67V:ksi. X-kirjain varataan tarkoittamaan poikkeusliikennettä.

Talviliikenteen alussa perustetaan uusi linja 67N (reitille Rautatientori – Metsälä – Maunula – Palo-heinä – Torpparinmäki – Rautatientori) korvaamaan linjan 09N liikennettä.