STARA aloittaa rakennusviraston tilaamat luonnonhoitotyöt

401

Helsingin kaupungin rakentamispalvelut STARA aloittaa rakennusviraston tilaamat luonnonhoitotyöt tammikuun aikana Maunulan lähimetsissä. Työt perustuvat yleisten töiden lautakunnan hyväksymään rakennusvirastossa laadittuun Maunulan aluesuunnitelmaan ja sen pohjalta laadittuun luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan. Luonnonhoidon suunnitelmaraporttiin voi tutustua myös rakennusviraston asiakaspalvelussa sekä Maunulan kirjastossa vkosta 4 lähtien.

Hoitotoimenpiteitä tullaan tekemään alueella, jota rajaa lännessä Keskuspuiston itäreuna, pohjoisessa Pirkkolan ja Pakilan kaupunginosat, idässä Tuusulanväylä ja etelässä Ilmalan ratapiha-alue.

Metsänhoitotöissä harvennetaan liian tiheässä kasvavaa puustoa ulkoilu- ja virkistysalueilla. Ulkoilureittien varsia hoidetaan pienpuustoa poistaen niin, että niiden turvallisuus ja viihtyisyys säilyvät. Tuusulanväylän meluvallin reunassa kasvavaa nuorempaa puustoa harvennetaan siten, että sen suojavaikutus ja monikerroksisuus säilyvät. Puuston monikerroksisuutta ja pensaistoja jätetään moniin kohtiin Pirttipolunpuistossa runsaan pesimälinnuston suojapaikoiksi.

    Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitelman raportti (pdf 257 kt)
    Metsien hoidon toimenpidekartta  (pdf 518kt)
    Pienpuuston hoidon toimenpidekartta >> (pdf 477 kt)