90. aluefoorumi : Miten Maunula muotoutui? MATERIAALIT

736

Maunulan 90. aluefoorumin aiheena maanantaina 20.2.2012 klo 18-20  oli, miten Maunula muotoutui 40-, 50-, 60- ja 70-luvuilla? Tilaisuudessa esiteltiin Maunulan suunnittelun historiaa suhteessa eri aikakausien kehityslinjoihin. Tilaisuudessa Maunulan suunnittelu- ja rakentamishistoriasta kertoivat arkkitehti Maarit Kaipiainen ja fil.yo. Kimmo Kamppari. Lähiöiden suunnittelun historiaa esitteli arkkitehti, tekniikan tohtori Johanna Hankonen. 

Kimmo Kampparin pro gradu -tutkimuksen viitekehyksenä on Douglas C. Northin institutionaalinen talousteoria. North on tutkinut, kuinka instituutiot kuten lait ja tavat vaikuttavat taloudelliseen kehitykseen ja minkälainen rooli organisaatioilla on instituutioiden muutosprosessissa. Kampparin Maunula-analyysissä keskitytään instituutioiden kuten Helsingin kaupungin kaavoituskäytäntöjen, valtion asuntolainsäädännön ja Aravan kehittymiseen ja näiden vaikutukseen Maunulan muotoutumisessa. 

Aluefoorumitilaisuus on osa Maunulan WDC-vuoden tapahtumia eli Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa -hanketta, jossa alueen kehitystä tarkastellaan jatkumona menneisyydestä tulevaisuuteen.

Valokuvia 90. aluefoorumista_20.2.2012

ESITYKSET
pdfMaarit Kaipiainen: Miten Maunula muotoutuu? 39 MB

Kimmo Kampparin esityskalvot  

Maunulan tarina 1945 -blogi  

OHJELMA
18.00-19.00 Johanna Hankonen: Lähiöiden synty
19.00-19.15 KAHVITAUKO
19.15-19.40 Maarit Kaipiainen: Miten Maunula muotoutui?
19.50-20.00  Kimmo Kamppari: Maunulan kehityksen tarkastelu 1945-1974 Douglas C. Northilaisesta näkökulmasta

Ks. myös Maunulan 89. aluefoorumi

Aika: ma 20.2.2012 klo 18-20
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

LISÄTIETOJA
Hankonen, Johanna 1994: Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Väitöskirja.

Wikipedia: Lähiö 

KUVA ALLA Tekniikan tohtori Johanna Hankonen ja Lähiöohjelman 1996-1999 koordinaattori Tuomas Eskola Ympäristöministeriön lähiöseminaarissa vuonna 1998

johanna hankonen.jpg