Kahdelle maunulalaiselle tontille etsitään rakennuttajaa

349

Kiinteistöviraston tonttiosasto etsii Koivikkotien 18:n rivitalotontille ja Suopellonkaari 16:n rivi- ja pienkerrostalotontille rakennuttajaa. Varausesitys pyritään saattamaan kiinteistölautakunnan käsiteltäväksi kesä- tai elokuun 2012 aikana. Kiinteistöviraston tonttiosasto valmistelee hakemusten ja mahdollisten jatkoneuvotteluiden perusteella esityksen tonttien varaamisesta erityyppisiä asuntorakentamisen hankkeita varten. Hakuaika päättyy 16.5.2012 klo 15.

Tonttihaku on suunnattu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille. Haku on kuitenkin avoin ja tontteja voivat hakea kaikki kiinnostuneet, jotka katsovat pystyvänsä toteuttamaan hankkeen.

Tontinvarausesityksen valmistelusta vastaa kiinteistöviraston tonttiosasto ja tonttien varaamisesta päättää kiinteistölautakunnan esityksestä kaupunginhallitus.

Asuntotuotantoon varattavaksi on esitetty Maunulasta yleisessä tontinvatauskierroksella:

Koivikkotie 18, tontti 28287/06, käyttötarkoitus AR, rakennusoikeus 700 k-m2, tontin pinta-ala 2115 m2

Suopellonkaari 16, tontti 28327/01, käyttötarkoitus AKR, rakennusoikeus 1447 k-m2, tontin pinta-ala 3618 m2

Koivikkotien 18:n tontille ei ole vielä voimassa olevaa asemakaavaa. Tämän osalta rakentaminen edellyttää muun ohella asemakaavan voimaantuloa.

Tiedusteluihin vastaa kehittämislakimies Sami Haapalainen, ouh. 09 310 36437, sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi

LISÄTIETOJA
Uutinen kiinteistöviraston tonttien hausta keväällä 2012 

KUVA ALLA: Koivikkotie 18:n tontti

koivikkotie 18_b

 

 

 KUVA ALLA: Suopellontie 16 Suursuolla (rakennusoikeus n. 700 k-m2)

suopellonkaari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KUVA ALLA: Suopellontie 16:n tontti (rakennusoikeus 1447 k-m2)

suopellonkaari b