Helsinki kutsuu esittämään ajatuksia ja ideoita tulevaisuuden Helsingistä

268

Millainen Helsinki olisi hyvä kotikaupunki asukkaalle? Mitä yritykset odottavat Helsingiltä?  Millaisena näet tulevaisuuden Helsingin? Miten parantaa palveluita ja hyvinvointia ja kehittää hauskaa kaupunkielämää ja osallistumista? Helsingin kaupunki kutsuu kaikki helsinkiläiset, Helsingissä toimivat ja Helsingissä vierailevat esittämään ajatuksiaan ja ideoita tulevaisuuden Helsingistä. Helsingin kaupunki avaa maanantaina 28.5.2012 internetissä vuorovaikutteisen verkkoaivoriihen, jossa kerätään ideoita ja näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Verkkoaivoriihessä voi esittää omia ajatuksiaan ja kommentoida toisten ajatuksia.

Aivoriiheen voi osallistua myös perinteisesti paperilla kaupunginkirjaston toimipisteissä sekä Virka Infossa kaupungintalolla.

Aivoriihi on osa Helsingin kaupungin tulevien vuosien tavoitteiden valmistelua. Kaupunkilaisten ajatuksia ja ideoita hyödynnetään kaupungin palvelujen suunnittelussa.

Verkkoaivoriihen tuloksia käytetään, kun kaupungin virastot ja liikelaitokset almistelevat esityksiä tulevan valtuustokauden 2013–2016 kaupungin strategiaohjelmaan. Uusi kaupunginvaltuusto päättää Helsingin tavoitteista ja tärkeimmistä kehittämiskohteista vuoden 2013 keväällä. 

Aivoriihestä tiedotetaan tarkemmin toukokuun viimeisellä viikolla.

LISÄTIETOJA
Helsingin strategiaohjelma 2009-2012