Jokeri 2:n liikennöinti alkaa syksyllä 2015

357

Jokeri 2:n eli uuden bussiliikenteen poikittaisen runkolinjan rakennusaikataulu on lykkääntynyt noin vuodella. Linjan liikennöinti alkaa uuden aikataulun mukaan syksyllä 2015. Hankkeeseen liittyvän Paloheinän tunnelin rakentaminen alkaa keväällä 2013. Alun perin tunnelityömaan piti käynnistyä tänä keväänä.

Hankkeen lykkääntyminen johtuu Paloheinän tunnelin suunnitteluvaiheessa valittujen ratkaisujen mukanaan tuomasta kustannusten noususta, jonka vuoksi suunnitelmia on jouduttu muuttamaan ja tarkentamaan. Tunnelin suunnitelmassa on nyt muutettu joitakin rakenteellisia ratkaisuja, jotta rakennuskustannukset saadaan pysymään alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarviossa.

Valmistuttuaan Jokeri 2 -linjan reitti kulkee Vuosaaresta Myyrmäkeen Malmin aseman ja Paloheinän kautta. Reitin pituus on noin 25 kilometriä.

LISÄTIETOJA
Paloheinän tunneli ja Kuusmiehentien liikennejärjestelyt  

Jokeri 2:n reitti