Esitä ajatuksia tulevaisuuden Helsingistä!!!

306

Helsinki kutsuu ideoimaan parempaa kotikaupunkia. Kaupungin verkkosivuilla on maanantaina 28. toukokuuta avattu aivoriihi, jossa kaikki voivat vapaasti esittää ajatuksiaan ja kommentoida toisten ehdotuksia siitä, miten kaupungin palveluja tulisi kehittää, millaista Helsinkiä pitäisi rakentaa ja mitä tekoja toiveiden Helsingin toteuttamiseksi tarvitaan. Vastausaika päättyy sunnuntaina 17.6.2012.

Kolme viikkoa aikaa osallistua

Ideointiin voivat osallistua kaikki kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat. Myös helsinkiläiset yritykset ja yhteisöt kutsutaan mukaan pohtimaan kaupungin tulevaisuutta.

Verkkoaivoriihi on auki 28.-17.6.2012

Aivoriiheen pääsee osoitteesta: www.hel.fi/vaikutahelsinkiin (suomi),

www.hel.fi/paverkahelsingfors (ruotsi)

ja www.hel.fi/helsinkiwebthinktank (englanti).

Helsingin kirjastoissa ja Virka-infossa kaupungintalolla voi saada opastusta verkkoaivoriiheen osallistumisesta. Jos ei halua osallistua aivoriiheen verkossa, ideoita voi esittää myös perinteisesti paperilla. 

Aivoriihi tukee päättäjien työtä

Aivoriihi on osa Helsingin kaupungin tulevien vuosien tavoitteiden valmistelua. Kaupunkilaisten ajatuksia ja ideoita hyödynnetään kaupungin palvelujen suunnittelussa. Verkkoaivoriihen tuloksia käytetään, kun kaupungin virastot ja liikelaitokset valmistelevat esityksiään tulevan valtuustokauden 2013–2016 kaupungin strategiaohjelmaan. Uusi kaupunginvaltuusto päättää Helsingin tavoitteista ja tärkeimmistä kehittämiskohteista vuoden 2013 keväällä.