Kaupunki luovuttaa syksyllä pientalotontteja Maunulasta

293

Kaupunki tarjoaa syksyllä 2012 vuokralle noin 100 omakotitalotonttia omatoimiseen rakentamiseen. Kaupunginhallitus käsittelee 25.6.2012 tonttien luovutusehtoja. Tontit sijaitsevat Maunulassa, Tapaninkylässä, Suutarilassa, Puistolassa, Myllypurossa, Mellunkylässä ja Kivikossa. Tontinvaraajat on tarkoitus valita arpomalla kuten edelliselläkin kerralla. Hakemuksen voivat jättää helsinkiläiset lapsiperheet.

Alustavan aikataulun mukaan tontit ilmoitettaisiin haettaviksi syys – lokakuussa 2012. Hakuaikaa olisi hieman yli kuukausi. Tontinvaraajat olisivat selvillä joulukuussa 2012 – tammikuussa 2013.

Viimeksi vuonna 2010 tarjottiin vuokralle 65 omakotitalotonttia. Hakemuksia saapui kaikkiaan 1 322 kpl eli joka 20. hakija saa tontin.

Samalla esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet kaikille Maunulan asemakaavan nro 11570 mukaisille omakotitalotonteille, vaikka osa tonteista on haettavissa vasta myöhemmin.

LISÄTIETOJA
Esitys kaupunginhallitukselle  

Vuokrattavien tonttien sijaintikartta  

Otteet asemakaavoista

Kaupunginhallituksen esityslista 25.6.2012