Demokratiapilotit avoimeen hakuun elo- syyskuussa

387

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 alueellisen demokratian kehittämiseksi ja kaupunkilaisten osallistumisen lisäämiseksi käynnistää 1.1.2013 alkaen alueellisen osallistumisen kokeilun, johon valitaan enintään kuusi pilottialuetta ja enintään kolme teemakohdetta, joista yksi on kaupungin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään kokeilua varten avoimen hakumenettelyn ja tekemään esityksen kokeilua ja pilotteja koskevaksi suunnitelmaksi 30.11.2012 mennessä.

Alueellisen osallistumisen kokeilun selvitystyö ja valmistelu on käynnistetty hallintokeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyönä. Selvitystyön lähtökohtana on demokratia-ryhmän esitysten mukaisesti valmistella enintään 5-10 alueen valintaa ja edetä vaiheittain yhteistyössä kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa.

Alueellisen osallistumisen kokeilusta (ns. asukaspilotit) järjestettiin keskustelutilaisuus 10.4.2012 oma-aloitteisesti demokratia-ryhmän työskentelyn aikana ja keväällä 2012 kiinnostuksen osoittaneiden tahojen edustajien kanssa. Keskustelutilaisuuteen osallistui asukastoimijoita eri kaupunginosista ja hankkeista (Helka ry, Artova, Kruunuhaan asukasyhdistys, Maunula-Seura, Vetoa ja voimaa Mellunkylään, Vuosaari-foorumi, Pyöräilyn teemademokratia –hanke).

Tilaisuudessa asukkaiden edustajat pitivät kannatettavana pilottikohteiden mahdollisimman avointa valintaprosessia ja kaikille avointa ideakilpailua. Alueellisen osallistumisen kokeilua on lisäksi käsitelty kaupunginjohtajan, nuorisoasiankeskuksen ja Ruuti ydinryhmän edustajien välisissä tapaamisissa 26.4. ja 23.5.2012.

Alueelliset pilotit hakuun elo- syyskuussa 2012

Alueellisen osallistumisen kaupunginaluekohtaisia pilotteja varten ehdotetaan toteutettavaksi avoin hakumenettely. Pilottikohde voi myös olla myös teemakohtainen päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

Haku alueellisen osallistumisen kokeiluun on tarkoitus toteuttaa elo- syyskuussa 2012 sähköisesti verkossa ja Kaupungintalon Virkainfopistettä hyödyntäen 30 päivän hakuajoin. Hakumenettely on avoin kaikille helsinkiläisille. Hakijoina voivat olla henkilöt, erilaiset asukastoimijatahot ja yhdistykset tai muut yhteisöt. Tarkoituksena on, että kaupunginjohtaja päättää hakumenettelyn yksityiskohdista erikseen tarkemmin.

Ilmoittautuneet kootaan yhteiseen tilaisuuteen
Pilottien valmistelu ja suunnittelu toteutetaan keskeisten hallintokuntien yhteistyönä ja hakumenettelyyn osallistuneiden kanssa. Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa hakumenettelyssä ilmoittautuneet kootaan yhteiseen tilaisuuteen. Tilaisuudessa hakumenettelyssä tehdyt ehdotukset ryhmitellään alueittain ja teemoittain tavoitteena määritellä ehdotettavien pilottien sisältö kullekin alueelle ja teemalle. Pilottien määrittelyssä lähtökohtana ovat valtuuston strategiaohjelman ja demokratia-ryhmän linjaukset.

Pilotit valitaan 30.11.2012 mennessä
Valintaprosessin toisessa vaiheessa syksyn aikana valmistellaan pilotit, minkä pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy alueellisen osallistumisen pilottisuunnitelman ja valitsee pilotit 30.11.2012 mennessä. Pilotit käynnistetään 1.1.2013 alkaen yhden vuoden kestoisina. Pilottien mahdollisesta jatkosta päätetään kokeilujen pohjalta myöhemmin erikseen.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen päätöstiedote 25.6.2012
   

Valtuuston lähetekeskustelu 25.4.2012 kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja demokratian vahvistamista koskevasta hankkeesta