Metropolialueen esiselvitys käynnistyy

337

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö ovat 3.7.2012 asettaneet johtoryhmän kuntauudistukseen liittyvän ja metropolialuetta koskevan esiselvityksen valmistelua varten. Johtoryhmän toimikausi kestää 31.12.2012 saakka.

Esiselvitys pohjautuu hallituksen iltakoulussa 5.6.2012 tekemiin linjauksiin kuntauudistuksen jatkovalmistelusta. Linjausten mukaan alueella tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että jonkin tyyppistä metropolihallintoa.

Hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot ratkaisuksi erityisesti 1) maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä alueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi sekä 2) kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja 3) alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi.

Selvitys koskee metropolialueen vapaaehtoisen yhteistyön piiriin yleisimmin lueteltavien 14 kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Hyvinkää, Pornainen, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Sipoo ja Vihti) aluetta. Arvioitaessa alueen kuntajakoselvitysalueita (selvityshenkilöillä) on kuitenkin mahdollisuus ottaa mukaan ja tehdä ehdotuksia, jotka koskevat 14 kunnan ulkopuolisiakin kuntia.

Työ käynnistetään esiselvityksellä, jonka tavoitteena on osana kuntauudistusta ja yhteistyössä alueen kuntien kanssa kartoittaa metropolialueen tulevat kuntajakoselvitysalueet sekä vaihtoehtoiset mallit metropolihallinnoksi alueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi.

Esiselvitystä ohjaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ja varapuheenjohtajana asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Johtoryhmän muut jäsenet ovat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (Helsinki), Jukka Mäkelä (Espoo), kaupunginjohtaja Kari Nenonen (Vantaa) sekä kaupunginjohtaja Raimo Lahti (Hyvinkää, Kuuma-kuntien edustaja) varajäsenenään kunnanjohtaja Esko Kairesalo (Mäntsälä). Johtoryhmän lisäksi tullaan asettamaan selvityshenkilöt, joiden tehtävänä on valmistella ehdotukset alueen tulevista kuntajakoselvitysalueista sekä vaihtoehtoisista eri malleista metropolihallinnoksi. Selvityshenkilöiden tueksi tullaan myös asettamaan tukiryhmä.

Esiselvitys on osa kuntauudistusta sekä valtion metropolipolitiikan toteutusta. Selvitystyötä johtaa kuntauudistusta sekä metropolipolitiikkaa johtava hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) ja sen etenemistä seuraa metropolipolitiikan neuvottelukunta.

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriön tiedote   

Asettamispäätös