ASLA-hankkeen tuloksia: asukkaille laatu remonteissa tärkeää

298

Maunulan ASLA-hankkeen (asukaslähtöinen arviointi lähiöiden peruskorjauksessa) loppuraportti on ilmestynyt Aalto-yliopiston Tiede + teknologia -sarjassa. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin asukaslähtöisiä arviointimenetelmiä lähiöiden peruskorjaukseen. Hankkeen tulokset voidaan jakaa kahteen kategoriaan: varsinaisiin arviointituloksiin ja menetelmän kehittämiseen liittyviin tuloksiin.

Arviointitulosten perusteella asukkaat pitävät hyvän ja onnistuneen peruskorjauksen tärkeimpänä kriteerinä laatua, hinnan tullessa vasta toiseksi tärkeimpänä. Myös tiedonkulkua ja laajemminkin vuorovaikutusta pidetään edellytyksenä onnistuneelle peruskorjaustoiminnalle. Lisäksi peruskorjaushankkeet koetaan hyvin henkilökohtaisesti (esimerkiksi putkiremontissa tullaan asukkaan kotiin, omalle reviirille), ja ne ovatkin näin ollen varsin konfliktialttiita. Hankkeen keskeiset menetelmälliset tulokset olivat hankkeen aikana jäsentynyt asukaslähtöisen arvioinnin toimintakonsepti ja sen esille nostamat asukaslähtöiset arviointikriteerit.

Lue loppuraportti internetistä.

Painettuja raportteja löytyy myös Maunulan Mediapajalta (Metsäpurontie 19-21).

Aiheesta on lisäksi tekeillä pro gradu -työ, joka valmistuu tänä syksynä.