Keskuspuiston keskiosan virkistysalueen asemakaavaluonnos on valmistunut

481

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Keskuspuiston keskiosaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulanpuisto ja Pirkkolan liikuntapuisto. Kaavasta on keskustelutilaisuus on keskiviikkona 5.9.2012 klo 18–20, Pirkkolan uimahallin kokoustiloissa.

Alue on pääosin asemakaavoittamaton ja asemakaavalla halutaan turvata alueen säilyminen nykyisessä virkistyskäytössä. Lisäksi asemakaavan tavoitteina on turvata Keskuspuiston merkitys kaupunkirakenteessa sekä puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen sekä luontokokemuksien ja rauhan tarjoaminen. Pirkkolan liikuntapuistoon on varattu alue uimahallin ja jäähallin laajennukselle.

Kaavassa varataan Pirkkolantien varteen alue poikittaista joukkoliikenneväylää (Raide-Jokeri) varten. Käskynhaltijantien jatkeen aluevaraus Rajametsäntien länsipuolella poistetaan. Kaavaluonnos, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu valmisteluaineisto on esillä 27.8.–14.9.2012:

Kirjastoissa:
– Pohjois-Haaga, Kaupintie 4
– Maunula, Suursuonlaita 6

– Maunulan ulkoilumaja, Pirkkolan uimahalli

– kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
– kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs

sekä lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta kohdasta Nähtävänä nyt

www.hel.fi/ksv

Keskustelutilaisuus on keskiviikkona 5.9. klo 18–20, Pirkkolan uimahallin kokoustiloissa, Pirkkolan liikuntapuistossa. Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2012 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle marraskuussa 2012.

KUVA ALLA Kaavaluonnoksen havainnollistamiskuva (yläosa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA ALLA Kaavaluonnoksen havainnollistamiskuva (yläosa)

keskuspuisto kaavaluonnos_2