Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen Maunulan keskustassa alkaa syyskuussa

369

Ostoskeskuksen pohjoispuolelle rakennetaan uusi katu Tammiontie. Metsäpurontien liittymä Pakilantielle siirtyy jonkin verran nykyistä liittymää etelämmäksi. Suonotkonkujalle rakennetaan uusi hulevesiviemäri. Suonotkontien liittymä Pakilantielle suljetaan ajoneuvoliikenteeltä, kun uusi Tammiontie on saatu rakennettua. Maunulanpuistoon Pikkupolulle rakennetaan vesihuoltoa ja kaapeleita sekä asfaltoitu jalkakäytävä ja pyörätie.

Työt alkavat syyskuussa 2012. Tammiontiellä, Metsäpurontiellä sekä Pikkupolulla uusi kunnallistekniikka saadaan rakennetuksi ja uudet kadut käytettävään kuntoon keväällä 2013. Kunnallistekniikkaa rakennetaan myös Pakilantiellä.

Rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka saattavat ajoittain ruuhkauttaa liikennettä. Työn aikana Pakilantiellä on käytössä vain yksi ajokaista kumpaankin suuntaan ja nykyiset Metsäpurontien – Suonotkontien liikennevalot poistuvat työnaikaisesti käytöstä.

Pakilantiellä tilapäiset liikennejärjestelyt jatkuvat ainakin syksyyn 2014. Pakilantien lopulliset liikennejärjestelyt päästään toteuttamaan vasta, kun uusi ostoskeskus Pakilantien länsipuolelle on valmistunut ja nykyinen ostoskeskus Pakilantien itäpuolella on purettu.

Lisätietoja rakentamisesta antavat rakennusviraston projektinjohtaja Jarkko Karttunen, puhelin (09) 310 38360, sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi”>etunimi.sukunimi@hel.fi ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran työnjohtaja Esa Aaltonen puhelin (09) 310 39228, etunimi.sukunimihel.fi.

KUVA ALLA: Rakentamisalue

hkr maunulan keskusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA ALLA: Maunulan puisto ja rakennettava Pikkupolku. Miina Äkkijyrkän vasikkapatsaat ovat lähes entisellä paikallaan Pakilantien varrella olevalla pienellä aukiolla,  jossa alla olevassa kuvassa näkyy vihreitä puuistutuksia.

hkr pikkupolku