Maunulassa sairastetaan enemmän kuin muualla

230

Kelan sairastavuusindeksin kautta mitattuna Helsingin sisällä on alueellisia terveyseroja. Tämä selviää Kelan Helsingin kaupungin tietokeskukselle laskemasta peruspiiritasoisesta indeksistä. Maunulassa sairastavuus on yleisempää kuin muualla Helsingissä. Lisäksi Maunulassa kuolleisuus on ikävakioituna suurempi kuin muualla.

Osassa Helsingin peruspiirejä väestön terveydentila on erittäin hyvä, kun taas toisilla alueilla sairastavuus ikävakioidun sairastavuusindeksin kautta tarkasteltuna on yleisempää kuin Suomessa keskimäärin. Helsingin 34:stä peruspiiristä kuudessa sairastettiin enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Erot peruspiirien väestön sosioekonomisessa rakenteessa vaikuttavat alueellisiin eroihin sairastavuudessa. Alhaisen sairastavuuden alueilla oli kaupungin keskiarvoa korkeampi tulotaso ja alhaisempi työttömyysaste. Lisäksi alueen väestö oli keskimääräistä korkeammin koulutettua. Koko maan tasoa korkeamman sairastavuuden alueilla taas oli keskimääräistä alhaisempi tulotaso, vähemmän korkeakoulututkintoja ja korkeampi työttömyysaste.

LISÄTIETOJA

Kelan sairastavuusindeksi Helsingissä peruspiireittäin