Valtio julkisti asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteet

274

Ympäristöministeriö julkisti 16.10.2012 uuden asuinalueiden kehittämisohjelman (2013-2015), jolla pyritään vahvistamaan asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäisemään eriytymistä. Ensi vuoden alussa käynnistyvän kolmivuotisen ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden, kuntien ja asukkaiden yhteistyötä elinvoimaisempien asuinalueiden puolesta.

”Segregaatio ja alueiden eriarvoistuminen ovat yhä suurempia ongelmia erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Asuinalueilla on edistettävä sosiaalista eheyttä, oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia, jotta koko kaupungin viihtyisyys ja kilpailukyky vahvistuvat eivätkä yksittäiset alueet pääse eriytymään ja ongelmat paisumaan”, asuntoministeri Krista Kiuru sanoi ohjelman käynnistystilaisuudessa.

Ohjelmalla halutaan parantaa asuinalueiden turvallisuutta ja lähipalveluita. Lähiympäristön viihtyisyys ja siisteys lisäävät tutkitusti asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Varmistamalla palvelujen saatavuus aina vanhustenpalveluista lähikirjastoihin luodaan puolestaan sujuvampaa arkea ja ehkäistään ongelmia.

Uudessa ohjelmassa kunnilla on merkittävä rooli. Niiden tehtävänä on luoda asuinalueiden kehittämiskokonaisuuksia, joissa huomioidaan segregaation vähentäminen, kaupunkien kilpailukyvyn edistäminen sekä asukkaiden osallistumisen vahvistaminen ja hyvinvointi.

Tarkoituksena on valita kehittämiskohteiksi alueita, jotka ovat eri mittareilla (esim. työllisyys) mitattuna vaarassa eriytyä kaupungin sisällä.

Kunnat toimittavat kehittämissuunnitelmansa ohjelmaa koordinoivaan ympäristöministeriöön 11. joulukuuta 2012 mennessä.

Asukkaat halutaan aktiivisesti mukaan oman alueensa kehittämiseen. Kuntien toivotaan löytävän keinoja tämän varmistamiseksi.

LISÄTIETOJA
YM:n uutinen kehittämisohjelmasta  

Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013−2015 – Asuinalueille elinvoimaa ja eheyttä