Demokratiapilottiehdotuksia voi täydentää 31.10.2012 asti

207

Helsingin kaupunki järjesti tiistaina 23.10.2012 keskustelutilaisuuden demokratiapilottien ehdotusten tekijöille. Tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esitteli kilpailun pelisääntöjä. Yhteensä pilotteja valitaan yhdeksän, joista kolme on ns. temaattisia hankkeita. Alueellisia pilotteja valitaan kuusi. Valitut hankkeet käynnistyvät 1.1.2013 ja päättyvät vuoden 2013 lopulla. Ehdotuksia on jätetty yhteensä 39 ja näistä alueellisia pilottiehdotuksia 30 (ks. Anja Vallitun kalvot). Kaupunginhallitus päättää piloteista mahdollisesti jo 3.12.2012. Maunulassa on tehty kaksi erillistä pilottiehdotusta.

Maunulassa tehtyjä ehdotuksia ovat ”Suuri demokratiapeli – Äänestänkö jaloillani vai ryhdynkö itse parantamaan kaupunginosaani?” ja ”Maunulan demokratiahanke”.

Ideana on pilotoinnista on, että toimintamalleista saadaan kokemuksia ja kehitettyjä osallistavia toimintapoja voitaisiin levittää muille alueille.

Ehdotuksia on mahdollista täydentää keskiviikkoon 31.10.2012 klo 16.00 mennessä. Korjattu ehdotus on jätettävä kirjaamoon sähköpostitse osoitteella helsinki.kirjaamo at hel.fi.

LISÄTIETOJA
Maunulan demokratiahanke  

Suuri demokratiapeli – Äänestänkö jaloillani vai ryhdynkö itse parantamaan kaupunginosaani

Jussi Pajusen ja Anja Vallitun kaupungin 23.10.2012 tilaisuudessa esittämät kalvot