Maunulan demokratiahanke kansalaisvaikuttamisen pilottikohteeksi

280

Helsingin kaupunginhallitus valitsi 17.12.2012 kymmenen osallistumisen pilottikohdetta ensi vuodelle. Avoimeen hakuun tuli yhteensä 39 hakemusta asukkailta, asukasyhdistyksiltä tai muilta yhteenliittymiltä. Valittujen joukossa oli Maunulan demokratiahanke.

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat pilottikohteet:

1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon
kasvualustana.

2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa.

3. Mainio Malminkartano.

4. Maunulan demokratiahanke.

5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään.

6. Lähidemokratiaa Vuosaareen.

7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi.

8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat.

9. Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta
budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön
yksikkö.

10. Me asumme täällä! – Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa.

Hankkeiden yksityiskohdat ja kaupungin yhteistyötahot täsmentyvät tammikuussa, kun pilottisuunnitelmat tehdään.

Pilottihakemukset julkistettiin heti niiden saavuttua verkkosivuilla osoitteessa http://demokratia.hel.fi/demokratiapilotti.

Ehdotukset ovat sivuilla edelleen nähtävillä. Niissä käsitellään muun muassa asuinalueiden suunnittelua, asukastiloja, osallistuvaa budjetointia, asukaspaneelien käyttöä ja osallistumiskeinojen kehittämistä.

Kaupunki tukee valittujen pilottihankkeiden toteuttamista eri tavoin. Kaupunki palkkaa niiden tueksi kaksi projektityöntekijää ja varautuu hankkeista syntyviin muihin kustannuksiin. Tukea annetaan myös normaalina virkatyönä. Suoraa rahallista tukea hankkeille ei makseta.

Kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Valittujen hankkeiden toivotaan toimivan yhteistyössä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen päätös 17.12.2012  

Maunulan demokratiahanke