Hyvät maunulalaiset, bästa Månsasbor

374

Mennyt vuosi 2012 on ollut Maunulan kannalta hyvä vuosi. Helsinki on ollut maailman designpääkaupunki. Myös Maunulassa toteutettiin omaa hanketta ”Omatoiminen Maunula – Itsemuotoutuva kaupunginosa”. Sen yhteydessä järjestettiin kymmenkunta asukastilaisuutta liittyen Maunulan kehittämiseen sekä suunniteltiin Maunulalle oma kaupunkipolku ja tehtiin polusta esite, jota on saatavissa muun muassa asukastila Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 19-21).

Maunulassa pohdittiin paikallista osallistumista intensiivisesti ja alueelta tuli kaksikin ehdotusta Helsingin kaupungin alueellisten demokratiapilottien ideahaussa syyskuussa. Kaupunki sai yhteensä 39 ehdotusta. Joulukuun 17. päivä kaupunginhallitus päätti piloteista ja Maunulan demokratiahanke tuli valituksi yhdeksän muun hankkeen mukana. Hankkeet käynnistyvät vuoden 2013 alussa ja päättyvät saman vuoden lopulla.

Maunulan putkiremonttien ryhmäkorjaushanke jatkui. Urakkavaihe käynnistyi syksyllä 2011 ja viimeinenkin talo valmistuu 2013. Mukaan tuli vuonna 2012 lisää vielä kaksi taloyhtiötä. Idea toteuttaa putkiremontteja taloyhtiöiden yhteistyönä ja saada näin säästöjä yhteisistä materiaali- ja palveluhankinoista syntyi keväällä 2007. Kehitystyö ideasta toteutukseen on vienyt yli kuusi vuotta. Erityisen kiinnostavaa on seurata, miten tehdyt putkiremontit vaikuttavat Maunulan vanhojen asuntojen hintatasoon.

Maunulan tori –hanke käynnistyi vuoden 2012 alussa. Hankkeessa kehitetään erityisesti senioreiden tarvitsemia palveluja, joiden toimituslogistiikka perustuu Internetin mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeessa on mukana neljä yritystä. Hanke jatkuu 2013, jolloin haetaan rahoitus varsinaiselle kehittämishankkeelle.

Maunulan uuden keskustan katurakentaminen käynnistyi syyskuussa 2012. Uusi Tammiontie valmistui joulukuussa. Keskustan toteutuksen aikataulu julkistettiin syksyllä 2012. Uusi keskusta on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2016.

Suursuon pientaloalueen Maunulan puoleisen osan toteuttaminen edistyi. Pientaloalueen katurakentaminen toteutettiin vuoden 2012 aikana. Maakaasuputken siirto tehtiin Suursuonlaidassa vuoden lopussa. Suursuonlaidan pientalotontit olivat haussa lokakuussa ja tieto myönnetyistä tonteista julkistetaan alkuvuodesta 2013.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Maunulan Kuusikkopolun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen 27.11.2012. Kaava menee valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2013.

Maunulan viestintä kehittyi marraskuussa eli Maunulan Facebook -seinä otettiin käyttöön.

Mitä vuosi 2013 tuo tullessaan?

Maunulan uuden keskustan HOK-Elannon liikerakennuksen rakennustyöt käynnistyvät helmi- maaliskuussa 2013 ja rakennus valmistuu vuonna 2014. Nykyinen 70-luvun alussa valmistunut S-market on käytössä aina uuden kaupan valmistumiseen asti. Uuden liikerakennuksen valmistuttua voi nykyisen Suursuon ostoskeskuksen puolen asuntorakentaminen käynnistyä. Uuden keskustan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteinen rakennuksen toteutussuunnittelu tehdään vuoden 2012 aikana ja se rakennetaan vuosina 2015 ja 2016.

Keskeisenä tavoitteena Maunulassa on edistää alueen vanhusten kotona asumista. Sato Asuntojen  Suursuonlaitaan ja vanhusten kuntopolun viereen tuleva senioriasumiseen sopiva kerrostalo (2600 k-m2) valmistuu maaliskuussa 2013 ja asunnot ovat ennakkoon vuokrattavissa ja myynnissä. Astala Kiinteistöt korjasi Suursuontie 14:n entisen Paanumäen vanhainkodin asuinnoiksi. Asuntoja on voinut ostaa marraskuusta lähtien.

Kiinteistövirasto luovuttaa Suursuon pientaloalueen tontit keväällä lokakuun 2012 tonttihaussa menestyneille lapsiperheille. Pientalojen rakentaminen käynnistyy vuoden 2013 aikana.

Maunulan uusia täydennysrakentamisen kaavoituskohteita ovat Suonotkontie 4 eli Lotta Svärd Säätiön talon tontti sekä Suursuontie 14:n kaavamuutos.

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelun asukasosallistuminen käynnistyi kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa 26.11.2012. Valtuusto hyväksynee uuden yleiskaavan 2016. Vuodet 2013 ja 2014 ovat tehokkainta asukasvaikuttamisen aikaa. Uuden yleiskaavan asukastilaisuudet jatkuvat Laiturissa: ma 14.1.2013 teemana Kasvaako Helsinki?, ma 21.1.2013 Asuminen tulevaisuuden Helsingissä ja ma 4.2.2013 Liikenne, logistiikka ja saavutettavuus. Verkostokaupunki ja Raide-Jokerin kehityskäytävä ovat yleiskaavan teemoja. Kehitystyön aikana tullaan kartoittamaan erityisesti Jokeri-linjan varren liikenteellisiä solmukohtia.

Maunulassa käynnistyy Aalto-yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa Living Lab yhteistyö. Tammikuussa 2013 kaksi Metropolian opiskelijaa selvittää Maunulan kehittämistarpeita ja valitsee itselleen sopivan innovaatiotyön aiheen. Oppilastyöt valmistuvat kevään 2013 aikana. Toimintaa rahoittaa Aalto-yliopisto hankerahoistaan. Metropolia ammattikorkeakoulun opettajat ohjaavat opiskelijatöitä. Toimintamallissa Maunula toimii tosielämän laboratoriona ja tarjoaa opiskelijoiden innovaatiotöille erinomaisen kehitysalustan. Opiskelijat hyödyntävät muun muassa Mediapajan tilaa työskentelyssään sekä paikallisia medioita kuten Maunulan kotisivuja ja Maunulan Sanomia.

Maunulan demokratiahanke starttaa 23.1.2013 Asukastalo Saunabaarissa avoimella asukastilaisuudella. Hankkeessa kehitetään Saunabaarista demokratiatila. Hankkeen aikana suunnitellaan myös uutta kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennusta ja siinä tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan päiväkodin sijoittamista vanhan kirjaston tilaan Suursuonlaitaan ja tilan käyttömahdollisuuksia asukaskäytössä.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Teija Kamb

Maunula-Seura ry

Uuden vuoden puhetta voi kommentoida Maunulan Facebook -seinällä

LISÄTIETOJA
Demokratiapilotit  

Uuden yleiskaavan valmistelusivusto   

KUVA ALLA: Maunulan demokratiahankkeessa kehitetään Saunabaarista demokratiatila.