Teemaseminaarissa 14.1. keskustellaan Helsingin kasvusta

312

Miksi kaupungit kasvavat? Paljonko Helsingin ja koko seudun väestön ennustetaan kasvavan? Miten kasvupaineeseen pitäisi reagoida? Millaisia vaikutuksia kasvulla on Helsingille? Uuden yleiskaavan teemoihin liittyvä kevään ensimmäinen seminaari järjestetään maanantaina 14.1.2013 klo 18–20 info- ja näyttelytila Laiturilla, vanhalla linja-autoasemalla Kampissa, Narinkka 2. Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa mukaan debattiin!

Keskustelua vauhdittavat tiiviit alustukset aiheeseen sekä paneelikeskustelu, jonka aikana yleisöltä toivotaan puheenaiheita ja aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Panelisteina toimivat tilaisuuden puhujat Seppo Laakso, Rikhard Manninen ja Esko Lauronen sekä Mari Vaattovaara (kaupunkimaantieteen professori, Helsingin yliopisto) ja Tuomas Toivonen (arkkitehti, Now Office).

Illan ohjelma

  • Avauspuheenvuoro: Kasvaako Helsinki? yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
  • Kaupungistumisen syyt ja Helsingin väestöennuste tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy:n toimitusjohtaja
  • Paneelikeskustelu
  • Kasvaako Helsinki – vai onko kaupunki valmis? insinööri Esko Lauronen, kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavatoimisto
  • Keskustelua
  • Mitä väestönkasvuennuste tarkoittaa Helsingille? yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
  • Keskustelua

Tilaisuuden vetäjänä toimii Heikki Salmikivi yleiskaavatoimistosta.

Paikka: info- ja näyttelytila Laituri, vanhalla linja-autoasemalla Kampissa, Narinkka 2

LISÄTIETOJA
www.yleiskaava.fi