Helka patistaa asukkaita aktivoitumaan yleiskaavassa

321

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt uuden yleiskaavan laadinnan (2012-2016). Yleiskaava määrittää osaltaan koko kaupungin maankäytön ja rakentamisen mahdollisuuksia tulevaisuuteen aina vuoteen 2030 asti sekä myös näkyminä ja visiona myös pidemmälle aina vuoteen 2050 asti. Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka) toivoo, että kaupunginosien yhdistykset ja aktiiviset kansalaiset, asukkaat kaupunginosissa perustaisivat oman alueensa yleiskaavaryhmän.

Paikallinen yleiskaavaryhmä analysoi kaupunginosan tai -osien tilannetta ja tuottaa materiaalia yleiskaavasuunnitteluun.

Helka järjestää oman ensimmäisen yleiskaavaseminaarin näillä näkymin helmikuun lopulla 2013. Seminaarissa on tarkoitus käydä keskustelua kaupunginosien mahdollisuuksista ja keinoista osallistua yleiskaavan valmisteluun, luoda pohja paikallisten yleiskaavaryhmien työlle.

Yleiskaavaryhmään tai yleiskaavaseminaariin osallistumisesta kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittautua sähköpostilla Maunula-Seuralle ja Helkan yleiskaavaseminaariin viimeistään 30.1.2013 mennessä ja yleiskaavaryhmään viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Maunula-Seura, sähköposti: maunulan.mediapaja@gmail.com   

LISÄTIETOJA
Helkan kehotuskirje 77 kaupunginosayhdistykselle   

Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavan suunnittelun sivut  

Helsingin kaupunginsosat