Metropolian opiskelijat tekevät projektityötä Maunulassa

594

Maunula, Aalto-yliopisto ja Metropolia-ammattikorkeakoulu tekevät yhteistyötä opiskelijoiden projektitöiden tekemisessä. Maunula tarjoaa kiinnostavan ympäristön Metropolian opiskelijoiden projektitöille, joita Metropolian opettajat ohjaavat. Aalto-yliopisto rahoittaa toimintaa hankerahoistaan

Ensimmäinen projektityö on käynnistynyt. Metropolian Rakennus- ja kiinteistöalan opiskelijat Kirsten Weiste ja Sanni Levy tekevät projektityötä Maunulan uudistuvan keskustan palveluista. Metropolian puolelta työtä ohjaa yliopettaja Mika Lindholm. Yhteistoimintaa koordinoi Aalto-yliopiston puolelta Marika Ahlavuo ja Metropolian puolelta Hannu Hyyppä.

Projektityön tavoitteena on kuvata Maunulan uuden keskustan palvelutarpeita sekä  ongelmia ja mahdollisuuksia senioreiden ja lapsiperheiden näkökulmista. Opiskelijoiden kartoituksen tuloksia voidaan myös verrata aiempiin esimerkiksi vuoden 2001 kyselyn tuloksiin, jossa kartoitettiin asukkaiden toiveita uuden keskustan palveluista.

Tarkastelussa huomioidaan tulevaisuuden uusien liikenneratkaisujen vaikutus solmukohtien kehittymiseen. Projektiyö valmistuu toukokuussa 2013.

LISÄTIETOJA
Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennus- ja kiinteistöala  

Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti    

Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo: Rakennetaan älykäs kaupunki   

Maunula Living Lab  

KUVA ALLA: Vasemmalta Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Mika Lindholm, Sanni Levy ja Kirsten Weiste Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin tiloissa Otaniemessä.