Suursuon kerrostalotonttien kaavaluonnokset nähtävillä

559

Suonotkontie 4:n ja Suursuontie 14:n kerrostalotonttien täydennysrakentamisen kaavaluonnokset ovat nähtävillä 11.2.-8.3.2013 Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6). Uudet rakennukset ovat viisikerroksisia, enintään kerrosta korkeampia kuin tontin nykyinen rakennus. Tammiontien varteen tulee liiketilaa vähintään 70 k-m2. Kaavan valmistelija on tavattavissa Maunulan kirjastossa tiistaina 26.2. klo 17-19 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Rakennukset on muurattava paikalla ja rapattava tai slammattava. Myös puurakentaminen on mahdollista. Autopaikat ovat rakennusten kellareissa ja pihalla. Maantasoasuntoihin rakennetaan terassit tai pihat. Kadun varsille istutetaan puita.

Mielipiteen kirjallisesti viimeistään 8.3.2013
– Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
– sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätietoja
– Sari Ruotsalainen, arkkitehti, kaavan valmistelija, p. 09 310 37373
– Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, p. 09 310 37 132

LISÄTIETOJA
Kaavoitusmateriaali  

KUVA ALLA: Suonotkontie 4:n lisärakennukseen tulee Tammiontien varteen ainakin 70 k-m2 liiketilaa

lotta svard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA ALLA Suonotkontie 4:n lisärakennus katsottuna Suonotkontieltä päin idästä

lotta svard nakyma idasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA ALLA: Suursuontie 14 eli entisen Paanukodin tontille tulee lisärakennus Suursuonlaita 2A:n puolelle

suursuontie 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA ALLA Suursuontie 14:n lisärakennus katsottuna Suursuonlaidan suunnalta pohjoisesta

suursuonlaita