Valtio jakaa asuinalueiden kehittämisavustuksia

291

Valtio jakaa vuosien 2013-2015 aikana toteutettavassa asuinalueiden kehittämisohjelmassa määräaikaisia avustuksia hankkeille, joissa edistetään asuinalueiden elinvoimaa sekä ehkäistään segregaatiota. Avustusta voidaan myöntää myös lähiöitä koskeville tutkimus- ja selvityshankkeille. Hakuaika päättyy 21.3.2013. Hakemukset osoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asuinalueiden kehittäminen on osa kunnan strategista suunnittelua.

Avustusta voidaan myöntää

  • alueen yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa vahvistavien tilojen ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen,
  • täydennysrakentamisen edellytysten parantamiseen sekä
  • asuinympäristön laadun ja esteettömyyden parantamiseen
  • tutkimuslaitoksille edellä mainittuja hankkeiden toteutumista edistävään tutkimukseen sekä
  • hyvien toimintamallien vakiinnuttamiseen liittyvään oppimateriaalituotantoon.

Avustuksen määrä voi olla enintään 20 % hankkeen kustannuksista. Tutkimus- ja selvityshankkeissa avustus voi olla 80 %.

Hakemukset osoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja lähetetään ARAn kirjaamoon osoitteella PL 30, 15141 Lahti.

LISÄTIETOJA
Asuinalueiden kehittämisavustus  

Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013 – 2015   

Valtion asuinalueiden kehittämisohjelman esite (lokakuu 2012)