98. aluefoorumi: Maunulan keskustan kehittäminen

261

Maunulan 98. aluefoorumi pidettiin maanantaina 15.4.2013 asukastalo Saunabaarilla. Aiheena oli Maunulan keskustan tarjoamat palvelut. Metropolian opiskelija Kirsten Weiste esitteli selvitystä Maunulan keskustan kaupallisista palveluista. Paavo Kaipainen kertoi kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennuksen suunnittelusta. Parhaillaan kiinteistöviraston tilakeskus sekä kirjasto, työväenopisto ja nuorisoasiainkeskus päivittävät rakennuksen hankesuunnitelmaa. Lisäksi tilaisuudessa valtuutettu Yrjö Hakanen kertoi Maunulan demokratiahankkeen toiminnasta. Aluefoorumin materiaali tulee nettiin huhtikuun lopulla.

Kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen toimitilahankkeessa päivitetään hankkeen muuttuneen  tilaohjelman pohjalta hankesuunnitelmaa. Tavoitteena on, ettei viitesuunnitelmia päivitettäisi tässä vaiheessa. Näin tehdään siksi, että päästäisiin siirtymään varsinaiseen toteutussuunnitteluun mahdollisimman pian.

Maunulan uuden keskustan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon yhteisen rakennushankkeen hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa 2010. Rakennuksen koko on 2755 brutto-m2 ja 2529 kerros-m2. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 8,5 milj. euroa.

Hankkeen hankesuunnitelman tilaohjelma (vuodelta 2010):

Työväenopiston huoneistoalaa on                     1367 hum2
Kirjaston huoneistoalaa on                                567 hum2
Nuorisotilojen huoneistoala on                           266 hum2
Huoneistoalaa on yhteensä                              2200 hum2
Uudisrakennushankkeen bruttoala on yhteensä 2755 brm2

Talousarvio
Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotila
Uudisrakennus
Laajuus 3 293 brm2
Rakentamiskustannukset (alv=0) 8,50 milj. euroa 2014-15
Toteutus 2014-15, 2013: 0,20 M€, 2014: 1,99 M€, 2015: 6,10 M€

ESITETTY MATERIAALI (tulee nettiin huhtikuun lopulla)
– Kirsten Weiste

– Paavo Kaipainen

ALUEFOORUMIN OHJELMA
18.00-18.20  Maunulan keskustan kaupallisten palvelujen hahmottelua
                    Kirsten Weiste, Metropolia ammattikorkeakoulu

                    Keskustelua

19.35-1945   Kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennuksen
                    suunnittelu
                    Paavo Kaipainen, Maunulan demokratiahanke

                    Keskustelua

19.00-19.15  KAHVITAUKO

19.15-19.30  Demokratia hankkeen tilanne ja seuraavat askeleet
                    Valtuutettu Yrjö Hakanen, Maunulan demokratiahanke

                    Keskustelua

KUVA: Osa Maunulan keskustan asemakaavaa

kirjasto 6

 

 

 

 

 

 

 

AIKA: ma 15.4. klo 18-20
PAIKKA: Asukastalo Saunabaari, 3. krs., Maunulasali

LISÄTIETOJA

Maunulan aluefoorumi   

Uutinen 22.1.2013: Metropolian opiskelijat tekevät projektityötä Maunulassa  

94. aluefoorumi: Maunulan keskustan suunnitelmat ja toteutuksen aikataulu  

Uutinen 6.10.2012: Talousarvioehdotus vuodelle 2013 Maunulan kannalta  

Uutinen 29.3.2010: Kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelu valmis   

Uutinen 17.5.2009: Kirjaston ja työväenopiston hankesuunnittelu käynnissä  

Uutinen 30.7.2008: Kirjaston ja työväenopiston suunnittelu   

Maunulan keskustan asukasvetoinen kaavoitusprosessi 1999-2009