Kaavoituskatsaus kertoo lähiympäristön suunnittelusta

260

Uusi kaupunkisuunnitteluviraston kaavoituskatsaus ilmestyi huhtikuun alussa. Se on jaettu jokaiseen kotiin. Pohjois-Helsingin suunnitteluun vaikuttavat valmisteilla oleva yleiskaava, Raide-Jokerin hankesuunnittelu, Jokeri 2 ja Tuusulan väylän Veturitielle kääntämisen tarkastelu. Maunulassa varsinaisia kaavoitushankkeita on Suursuon asuntotonttien täydennysrakentamiskohteet: Suonotkontie 4 (Lotta Svärd -säätiön talo) ja Suursuontie 14 (entinen Paanukoti). Eniten Maunulan tulevaisuuteen vaikuttaa uusi valmisteilla oleva (2012-2016) yleiskaava, josta järjestetään keskiviikkona 22.5.2013 asukastilaisuus Kampin näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2).

2) RAIDE-JOKERI
Raide-Jokeri on seudullinen poikittainen pikaraitiolinja, joka kulkee Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän, Maunulan ja Leppävaaran kautta Tapiolaan. Ratahankkeen alustava yleissuunnitelma valmistui 2009 ja hankearviointi 2011. Raide-Jokerin hankesuunnittelu käynnistetään seudullisena yhteistyöprojektina vuonna 2013 ja se valmistunee vuonna 2014. Helsingin ja Espoon kaupungit valmistelevat ratahankeen edellyttämät asemamakaavamuutokset. Raide-Jokerin rakentaminen on ajoitettu seudun liikennejärjestelmässä alkavaksi ennen vuonna 2020.
Lisätietoja: Liikenneinsinööri Heikki Hälvä (09) 310 37142

6) HAKAMÄENTIEN JATKEET
Hakamäentien jatkeiden vanhat tunnelisuunnitelmat länteen Tuusulanväylälle sekä itään Lahdenväylälle ja Hermannin rantatielle päivitetään. Samalla tarkastellaan myös Tuusulanväylän kääntö Veturitielle. Helsingin sedun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa länsi- ja itäjatkeiden rakentaminen on ajoitettu jaksolle 2021-2035.

12) TUUSULANVÄYLÄN JA YHDYSKUNNANTIEN VAIHTOPYSÄKIT
Jokeri 2 -bussilinjan liikennöinti alkaa syksyllä 2015. Pysäkkien rakentaminen sekä Tuusulanväylälle että Yhdyskunnantielle parantaa pääkaupunkiseudun poikittaisen ja säteittäisen joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiä.

86) PALOHEINÄ; PIKKUSUONKUJAN YMPÄRISTÖ
Pakilantien ja Pikkusuonkujan risteykseen suunnitellaan uutta päivittäistavarakauppaa ja Pirkkusuonkujan varteen asuinrakentamista. Samalla tutkitaan mahdollisuudet laajentaa urheilukenttää ja urheilutoimintaa alueella.
Lisätietoja: Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen, (09) 310 37 373

87) PALOHEINÄN KIRKON TONTTI
Paloheinän kirkon tontille suunnitellaan pientaloja ja kerhotiloja. Selvitetään myös mahdollisuudet hyödyntää nykyistä rakennusta osana suunnitelmaa.
Lisätietoja arkkitehti Eeva-Liisa Hamari, (09) 310 37300

93) PATOLA; RISUPADONTIEN YMPÄRISTÖ
Risupadontie ympäristoon suunnitelaan uutta asuinrakentamista. Rakentaminen sijoitetaan site, että se suojaa myös nykyisiä asuinkortteleita Tuusulanväylän melulta.
Lisätietoja: Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen, (09) 310 37 373

94) MAUNULA, SUURSUONTIE 14 ja SUONOTKONTIE 4
Tonteille suunnitellaan täydennysrakentamista.
Lisätietoja: Aluearkkitehti Sari Ruotsalainen, (09) 310 37 373

LISÄTIETOJA
Kaavoituskatsaus  2013  

Yleiskaavan valmistelu   

KUVA ALLA: Osakuva kaavoituskatsauksesta

kaavoituskatsaus 2013