Helka järjestää yleiskaavaseminaarin 19.9. Stadionilla

397

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka järjestää Helsingin Olympiastadionin monitoimitilassa torstaina 19.9.2013 klo 17.30 – 20 seminaarin ”Kaupunginosat kukoistamaan”. Seminaari liittyy valmisteilla olevaan yleiskaavaan ja siinä käsitellään Helsingin yleiskaavan visiota sekä kaupunginosien omia visioita.

Syyskuun seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kaupunginosien kehittämiseen ja yleiskaavaan liittyvistä mahdollisuuksista sekä koota tietoa kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginosien visioista yleiskaavan suhteen. Tavoitteena on lisäksi luoda puitteita kaupunginosien väliselle yhteistyölle ja ideoiden vaihdolle. 

Seminaaria varten kaupunginosille on annettu ennakkotehtävänä kaupunginosan vision tekeminen vuodelle 2030. Vision voi tehdä vastaamalla alla oleviin kysymyksiin.

Seminaari on jatkoa Helkan 21.3.2013 yleiskaavaseminaarille.

Seminaariin ilmoittautumiset Helkan puheenjohtajalle, Pirjo Tulikukalle perjantaihin 13.9. mennessä osoitteella: pirjo.tulikukka@helka.net

LISÄTIETOJA
Helkan 21.3.2013 seminaarin materiaali   

Kaupunginsuunnitteluviraston yleiskaavasivut

KAUPUNGINOSAN VISIO 2030

Kaupunginosan visiota voi lähteä koostamaan vastaamalla ainakin seuraaviin otsikoihin: 

1) Liittyminen ulkopuoliseen maailmaan, keskeiset liikenneyhteydet ja liikenteelliset risteyskohdat (eli solmut): miten asuinalueella liikutaan tulevaisuudessa, miten alue voisi hyötyä liikenteen kehittämisestä?
2) Asuinalueen keskukset, palvelut ja kohtaamispaikat: mitä palveluja alue tarjoaa tulevaisuudessa (myös muille kaupunginosille)?
3) Haluttu muutos asuntokannassa: Millaisia asuntoja ja taloja tarvitaan alueella lisää?
4) Määritä alueen vetovoimatekijöitä: Millaisena ulkopuoliset näkevät alueen tulevaisuudessa?

Visio kannattaa kirjoittaa tiiviiksi. Kuhunkin kohtaan vastataan kahdella, kolmella lauseella.

Visiota voi rikastuttaa vastaamalla vielä seuraaviin lisäkysymyksiin:

5) Elämä, elämäntapa asuinalueella: mistä asukkaille syntyy hyvinvointia?
6) Miten alueella voisi syntyä uutta elinkeinotoimintaa, jaettavaa vaurautta?
7) Mitä tarjottavaa alueella on muiden alueiden asukkaille?
8) Minkä alueiden tai keskusten kanssa ja minkä palveluiden hankinnassa/tuottamisessa alue voisi tehdä yhteistyötä?