Kohtaamisia ja vaihdantaa

642

Kohtaamisia ja vaihdantaa -hankkeen tiedonrakentamisprosessin kuvaus

Kohtaamisia ja vaihdantaa on pohjoisten kaupunginosien yhteinen hanke alueen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kehittämiseksi. Yleiskaavan myötä kehittämiskohteeksi on myös valikoitunut asumisen kehittäminen.

Hankeidea on syntynyt pohjoisten kaupunginosien Paikallinen kehittämispolku -hankeprosessissa. Hankeidea esiteltiin 3.6.2014 Paikallinen kehittämispolku -hankkeen ideapajassa Saunabaarilla. K&V-hankkeen valmistelussa on ollut mukana henkilöitä Pakilasta, Paloheinästä, Torpparinmäestä, Oulunkylästä ja Maunulasta.

Tavoitteena on ollut kokoontua eri paikoista pohjoista suurpiiriä sekä tutustua paikallisiin olosuhteisiin ja kehittämistraditioihin. Helppouden vuoksi viime kertoina on kokoonnuttu asukastila Maunulan Mediapajalla.

Kohtaamisia ja vaihdantaa -hankkeen valmisteluryhmän ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin tiistaina 12.8.2014 Torpparinmäen korttelitalolla (Käräräjätuvantie 3), toinen keskiviikkona 10.9.2014 Pakin talolla (Etupellontie 2) ja kolmas 6.10.2014 asukastila Maunulan Mediapajalla.

Hankkeen 4. kokous oli ti 28.10.2014 Asukastila Maunulan Mediapajalla. Kokouksessa täsmennettiin hankkeen osa-alueita: 1) palvelut, 2) liikenne ja 3) asuminen sekä loppusyksyn aikataulua ja hankkeen sisäistä tehtäväjakoa. 

Viiden kokous pidettiin 9.12.2014 ja siinä käsiteltiin yleiskaavaluonnosta.

Kokous 6 oli to 9.1.2015 ja se valmisteli näkökulmia 12.1.2015 Pohjoisen Kehrän kokoukseen sekä yleiskaavan valmisteluun. Kokous 7 oli ti 20.1.2015. Kokouksessa käytiin keskustelua eri kaupunginosien näkemyksistä yleiskaavaluonnoksesta sekä tunnistettiin yhteisiä intressejä ja näkökulmia.

Yleiskaavaprosessi on yhdenmukaistanut järkeilykäytäntöjä Maunulassa ja Pakilassa. Molemmilla asuinalueilla pidettiin 23.2.2015 aluefoorumi yleiskaavasta. Yhteisenä kehittämiskohteena on Pakilantie ja Pakilantien palvelut.

Kokous 8 pidettiin to 5.3.2015 klo 18-20 asukastila Maunulan Mediapajalla. Aiheena olivat 1) yleiskaavan kommentoinnin arviointi ja 2) tilastotietojen kerääminen Pohjoisen suurpiirin eri osa-alueilta sekä 3) kyselyn tekeminen syys- lokakuussa asumisesta, liikkumisesta ja palveluista.

Kokous 9 oli ma 30.3.2015 klo 18-20 asukastila Maunulan Mediapajalla. Aiheena olivat 1) tilastotietojen kerääminen Pohjoisen suuripiirin eri osa-alueilta ja muutoksen havainnollistaminen graafeilla sekä 2) kyselyn tekeminen askkaille syys- lokakuussa asumisesta, liikkumisesta ja palveluista.

Kokous 10 oli ma 4.5.2015 klo 18-20 asukastila Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 25).

Kokous 11 oli ma 8.6.2015 klo 18-20 asukastila Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 25). Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisuuksista organisoida Pohjoinen Kehrä alueiden itsensä organisoimana toimintana sekä syksyn 2015 ohjelmasta.

Kokous 12 oli to 13.8.2015 klo 18-20 asukastila Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 25). Tilaisuudessa keskusteltiin  Pohjoinen Kehrän toimintatavasta  sekä syksyn 2015 ohjelmasta. Keskustelun aiheena oli myös Helkan rahoituksen haku Uudenmaan liiton haussa. 

Kokous 13 oli ma 5.10.2015 klo 18-20 asukastila Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 25). Tilaisuudessa keskusteltiin  yleiskaavaehdotuksesta, innovaatioalustoista ja Pohjoinen Kehrän toimintatavoista. Oulunkyläisen 5/2015 juttujen on oltava valmiina ti 6.10.2015 mennessä.

Kokous 14 oli ti 10.11.2015. Kokouksessa keskusteltiin 1) Pohjoisen Kehrän päätöksestä lopettaa toiminta, 2) asumiskyselystä ja 3) Helkan innovaatioalustahankkeesta. Kokouksessa päätettiin jättää K&V-hanke tauolle Pakilan edustajien vaatimuksesta. Kokouksessa ei myöskään sovittu uutta kokousaikaa.

LISÄTIETOJA
Simo Sankarin kalvot 3.6.2014 kokousta varten1.76 MB  

pdfIdeapaja 3.6.2014 Asukastalo Saunabaarilla (pdf3.11 MB)3.11 MB  

ALUEFOORUMIT
Maunulan 110. aluefoorumi väestömuutoksista

Maunulan 108. aluefoorumi: yleiskaavamateriaali 

Pakilan 1. aluefoorumi: yleiskaavamateriaali

KOKOUS 5.10.2015 (XIII)
pdfKokouksen materiaali 5.10.20151.35 MB

KOKOUS 13.8.2015 (XII)
pdfKokouksen materiaali 13.8.2015545.93 KB

KOKOUS 4.5.2015 (X)
pdfMateriaali kokoukseen 4.5.20151.06 MB

KOKOUS 30.3.2015 (IX)
pdfMateriaali kokoukseen 30.3.2015970.74 KB

KOKOUS 5.3.2015 (VIII)
pdfMateriaali kokoukseen 5.3.2015806.03 KB 

KOKOUKSET 9.1. (VI) ja 20.1.2015 (VII)
pdfKokous_2015-01-09 ja 2015-01-20: materiaalit4.83 MB  

KOKOUS 9.12.2014 (V)
pdfMateriaali 9.12.2014 kokousta varten4.65 MB 

KOKOUS 28.10.2014 (IV)
pdfMateriaali 28.10.2014 kokousta varten2.17 MB 

KOKOUS 6.10.2014 (III)
pdfMateriaali 6.10.2014 kokousta varten1.35 MB 

KOKOUS 10.9.2014 (II)
pdfMateriaali 10.9.2014 kokousta varten2.86 MB  

Kokous 12.8.2014 (I)

pdfPohjois-Helsinki – Solmukohdat3.37 MB  

pdfPohjoisen kehrän ja KV-hankkeen suhde sekä aikataulu318.99 KB 

pdfK&V_2014-08-12 kokouksen valokuvat ja fläpit.pdf1.55 MB

MUUTA
Pohjoisen Kehrän valmistelu