Kuusikkopolun kaava eteni kaupunginhallituksesta valtuustoon

368

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.8.2013 esittää kaupunginvaltuustolle Kuusipolun asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Muutosalueen pinta-ala on noin 7,2 ha ja luo 6300 k-m2 uutta asuinkerrosalaa ja 2000 k-m2 opetusrakennusten kerrosalaa. Kaava mahdollistaa myös uuden kodin 150-170 uudelle maunulalaiselle tai uuden ja paremman asunnon Maunulassa jo asuvalle.

Seuraavassa kokouksessaan kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunula) korttelien nro 28214, 28219, 28221, 28270 ja 28271 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.11.2012 päivätyn ja 28.5.2013 muutetun piirustuksen nro 12154 mukaisena.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten sijoittamisen Maunulan yhteiskoulun pohjoispuolelle. Samalla korttelin 28270 kerrostalot Metsäpurontien varressa ja Maunulan yhteiskoulu suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 1950-luvun Maunulan aluekokonaisuuden osana.

Koululle on osoitettu lisärakentamismahdollisuuksia. Kuusikkotietä on jatkettu 100 m pohjoiseen. Osa kaava-alueesta sisältyy valtakunnallisesti merkittävään  rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Maunulan asuntoalue).

Muutosalueen pinta-ala on noin 7,2 ha ja se mahdollistaa 6300 k-m2 uutta asuinkerrosalaa ja 2000 k-m2 opetusrakennusten kerrosalaa.

Alueelle tulee rivitaloja, pienkerrostaloja ja kerrostalo entisen nuorisotalon tilalle sekä yhteiskoululle mahdollisuus laajentaa koulua.

Kommentoi asiaa Maunulan Facebook-seinällä! 

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen 5.8.2013 kokouksen asiakirjat  

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (RKY 2009) 

KUVA ALLA: Kaavan havainnollistakuva

kuusikkopolku