Pirttipolunpuiston kunnostaminen sai rahoituksen

237

Pirttipolunpuiston kunnostamisen hanke sai lähiörahastolta rahaa 210 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.8.2013 myöntää 5 miljoonaa euroa Lähiörahastosta rahoitettaviin hankkeisiin. Helsingin kaupungin kuuden viraston 29 hanketta päätettiin rahoittaa Lähiörahastosta. 34 hanketta haki rahoitusta.

HAKEMUS

Pirttipolunpuiston kunnostaminen ja luontopolku Maunulanpuistoon Pirttipolunpuisto on tärkeä viheryhteys Oulunkylän kaupunginosapuiston ja Keskuspuiston välillä. Alue on luontoarvoiltaan monipuolinen. Alue rajaa rakennustaiteellisesti arvokasta Sahanmäen aluetta. Rakennusvirastossa on vuonna 2012 tehty alueella luonnon monimuotoisuuden inventointia. Hankkeen tarkoitus on tutkia miten kunnostamalla avoimia niittyalueita, luomalla metsän reunavyöhykkeitä ja parantamalla pienvesien tilaa lisätään monimuotoisuutta asuinalueen lähivirkistyspuistossa ja samalla tarjotaan uusia ”luontoelämyksiä” lähellä asuinaluetta. Tavoitteena on tehdä uusi inventointi peruskunnostuksen jälkeen noin 5 vuoden kuluessa. Hankkeessa luodaan prosessista ohjeistus, jolla luontoarvoja voidaan lisätä, kustannustehokkaasti, asuinalueiden lähellä olevissa viheralueilla. Pirttipolunpuiston kunnostaminen on linjattu Maunulan aluesuunnitelmassa vuonna 2012. Pirttipolunpuistossa sijaitsee Maunulan vanha luontopolku. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uusi luontopolku asukaslähtöisesti. Ideointi käynnistyi v. 2012 alussa, jolloin luotiin Helsingin Ladun nettisivuille luontopolkusivusto ja Facebook-sivusto luontohavainnoille ja tapahtumien tiedotuskanavaksi. Polussa korostetaan Keskuspuiston monipuolista luontoa. Sen yläteema on Luonnon kiertokulku. Polku täydentää ja sivuaa Maunulassa 2012 toteutettua Kaupunkipolkua. Tavoitteena on esitellä suomalaista metsää matkailijoille eri kieliversioiden avulla. Sähköisten sivujen lisäksi on tarkoitus pystyttää maastoon erilaisia kohdetauluja sekä polkua opastavia viittoja. Maunulan uuden luontopolun avajaiset ovat yksi Keskuspuisto 100 vuotta –juhlavuoden tapahtuma keväällä 2014.

Rahoitusta haettu: 250 000 €

Valmistelijan ehdotus 2013: 210 000 €

Perustelu: Pirttipolunpuiston kunnostamisen hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen.Luontopolun ei kuitenkaan nähty toteuttavan lähiörahaston tarkoitusta.

LISÄTIETOJA
Perustelumuistio  

Päätösehdotus 5.8.2013  

Lähiöiden arvostusta ja viihtyisyyttä tuetaan

Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen. Lähiöiden arvostuksen nostamiseen pyritään parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet  

Kaupunginkirjasto

Olkkari – lähikirjasto asukkaiden tilana

Liikuntavirasto

Lassilan liikuntapuisto lähiliikuntapaikan suunnittelu
Kannelmäen liikuntapuisto lähiliikuntapaikan suunnittelu
Vuosaaren keskuspuiston toiminnallisen alueen yleissuunnitelma

Nuorisoasiainkeskus

Liikuteltava katutaidekärry
Pihlajamäen nuorisopuiston freestyleparkin peruskorjaus
Roihuvuoren nuorisotalon kehittäminen
Tullikirjurin skeittipuiston kehittäminen, Tapulikaupunki

Opetusvirasto

Inspiroivat koulupihat ja -luokat osana laadukasta iltapäivätoimintaa

Rakennusvirasto

Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostus
Fallkullan tilan ympäristön reitit, Malmin lentokenttä
Leikkipuisto Rudolfin pihan peruskorjaus, Laajasalo
Leikkipuisto Salpausselän pihan peruskorjaus, Pihlajisto
Linnanpellonpuiston rakentamisen 1. vaihe
Myllypuron keskuksen puiston rakentaminen, jatkorahoitus
Pihlajamäen ja Pihlajiston portaiden uusinta
Pirttipolunpuiston kunnostaminen ja luontopolku Maunulanpuistoon
Ristipellonpuisto, Konala
Tallinnanaukion penkkien uusinta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kesäkanat ja elämyspuutarha lähiyhteisön iloksi Kontulassa
Koskelan vanhustenkeskus Myötätuulihankkeen jatko
Mainio Malminkartano -lähidemokratiapilotti
Myllypuron palvelukeskuksen kuntosalilaitteet
Puutyötilan kunnostaminen alueen eläkeläisille, Siltamäki
Pylvässali
Riistavuoren sensomotorinen pienpuisto -hanke
Sukupolvien kohtaamispaikka – Piha kaikille, Kustaankartano
Syystien monipuolinen palvelukeskus, senioripiha ja ulko-olohuone
Toimintavälineitä Kannelmäen palvelutaloon