Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi Maunulan kirjaston hankesuunnitelman

284

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti 27.8.2013 hyväksyä Maunulan kirjaston hankesuunnitelman ja antaa samalla tilakeskukselle Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen 31.5.2013 päivätystä hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta puoltaa omalta osaltaan Maunulan kirjaston uudisrakennuksen 31.5.2013 päivitetyn hankesuunnitelman hyväksymistä.

Tilakeskus on pyytänyt Maunulan 31.5.2013 päivätystä uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoa.

Maunulan kirjasto sijaitsee vuonna 1963 valmistuneessa entisessä nuorisotalossa osoitteessa Suursuonlaita 6. Kirjaston käyttöön muunnetut tilat avattiin 20.1.1995. Maunulan kirjaston suurin ongelma on huonoksi osoittautunut sijainti. Kirjasto sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa syrjässä alueen pääreiteiltä kaupoista ja muista palveluista.

Nykyisessä paikassa kirjasto ei palvele koko Maunulaa. Kirjaston huono sijainti heijastuu resurssin suhteellisena tehottomuutena eli alueen väkilukuun nähden määrältään verrattain vähäisenä käyttönä. Kirjaston toiminnan kehittämistä haittaavat myös vuonna 1963 valmistuneen rakennuksen tekniset puutteet ja entisen nuorisotalon asettamien rajoitusten mukainen tilajärjestely.

Uusi rakennus Maunulan keskustassa on kaikkien asukkaiden ulottuvilla oleva kulttuuritila, olohuone ja elinikäisen oppimisen ympäristö. Tilaratkaisuissa on erityisesti huomioitu monen eri tason taitojen ja itsenäisen tekemisen haasteet sekä asukkaiden mahdollisuus omaehtoiseen tilojen käyttöön.

Maunula-talon tulevan toiminnan perustana on yhteinen strategia ja sitä toteuttava vuosittainen toimintasuunnitelma. Tavoitteena on suunnitella toiminnot järkevästi ja asukkaiden tarpeet huomioiden siten, että vältetään päällekkäistä toimintaa. Esimerkkeinä nyt päällekkäisistä, mutta tulevaisuudessa yhdessä toteutetuista toiminnoista ovat tietotekniikan ohjaus, lukupiirit ja erilaiset tapahtumat.

Uudisrakennuksessa sijaitseva Maunulan kirjasto tulee tarjoamaan asukkaille lähipalvelua liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Bussireittien ja koulujen välittömässä läheisyydessä sijaitseva kirjasto houkuttelee myös uusia asiakkaita, kuten lapsia ja nuoria sekä työmatkalaisia ja muita kauttakulkevia ihmisiä. Hyvä sijainti päivittäiskaupan välittömässä läheisyydessä ja talon muista palveluista saatava synergiaetu tulevat lisäämään kirjaston käyttöä ja vaikuttavuutta huomattavasti.

Toteutussuunnitelmissa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tilaratkaisut edistävät hallintokuntien välistä yhteistyötä siten, että palvelujen tuottaminen ja tilojen käyttö on joustavaa, asukaslähtöistä ja henkilöstöresursseja parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntävää.

LISÄTIETOJA
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon hankesuunnitelma  

Uutinen 19.8.2013: Selvitys kaupunginhallitukselle talousarvion valmistelun tilasta  

 

RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT

Tontilla rakennusoikeutta 2500 kem2

Toiminta Työväenopisto, kirjasto ja nuorisotalo
– monitoimisali pesu- ja pukutiloineen
– monitoimiluokka
– musiikkiluokka ja joustavia luokkatiloja
– avoin oppimisympäristö
– kirjasto
– nuorisotilat
– yhteinen aula, jossa näyttelymahdollisuus

Laajuus Bruttoala 2755 brm2
Kerrosala 2500 kem2
Huoneistoala yhteensä 2200 htm2

Työväenopiston huoneistoala 985 htm2
– Kirjaston huoneistoala 578 htm2
– Nuorisotalon huoneistoala 637 htm2

Hyötyala yhteensä 1875 hym2
– Työväenopiston hyötyala 638 hym2
– Kirjaston hyötyala 405 hym2
– Nuorisotalon hyötyala 290 hym2
– Yhteiset tilat 542 hym2

Kustannukset 9 000 000 euroa (alv 0 %), 3 267€/m2
11 140 000 euroa (alv 24 %), 4 044€/m2

Vuokravaikutus Työväenopiston kokonaisvuokra 22 419 €/kk, 269 028 €/vuosi

Kirjaston kokonaisvuokra 13 155 €/kk, 157 860 €/vuosi

Nuorisotalon kokonaisvuokra 14 498 €/kk, 173 976 €/vuosi