Sote-lautakunta päätti asukastaloavustusten jaon periaatteista

275

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 3.9.2013 avustusten jakoa viraston esityksen pohjalta. Lautakunta hyväksyi esityksen, mutta teki täydennyksen muun muassa tekstin kohtaan ”Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen”. Lisäyksen mukaan vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta kaventavat myös terveys- ja hyvinvointieroja. Maunulassa avustusten haku koskee muun muassa asukastila Maunulan Mediapajan toimintaa.

Päätös

Muuten esityksen mukaan, mutta sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi:

1) äänin 10 – 3 jäsen Hannu Tuominen tekemän ja jäsen Laura Nordströmin kannattaman vastaehdotuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden kohtaan kaksi lisätään kohta g) vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

2) yksimielisesti jäsen Hannu Tuomisen tekemän ja jäsen Laura Nordströmin kannattaman vastaehdotuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteen kohta viisi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Kertaluonteisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä” (lisätty sana pääsääntöisesti).

3) äänin 7 – 6 jäsen Joonas Leppänen tekemän ja jäsen Miikka Merikannon kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään, että ”sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että asukastalotoiminnan rahoitukseen olisi syytä löytää koko kaupungin tasoinen malli. Kuitenkin niin kauan, kuin asukastalotoiminnan rahoitusmalli on valmisteilla, voidaan nyt hyväksyttävistä avustuskriteereistä poiketa, jotta nykyisten asukastalojen toiminnan jatkuvuus turvataan.”

LISÄTIETOJA
Alkuperäinen päätösesitys  

Asukastila Maunulan Mediapaja (Metsäpurontie 19-21)