Pirttipolunpuiston asukastilaisuus to 19.9. klo 18

325

Rakennusvirasto järjestää Pirttipolunpuiston asukastilaisuuden torstaina 19.9. klo 18 Vanhan Käpylän VPK-talolla, Metsälässä, Krämertintie 8. Helsingin kaupunki on käynnistänyt Pirttipolunpuiston luonnonmukaisen puiston suunnittelun. Suunnittelun lähtökohtana on Yleisten töiden lautakunnan hyväksymä Maunulan aluesuunnitelma.

Pirttipolunpuisto sijaitsee Maunulassa, ja kohde rajautuu lännessä Pirttipolun asuinalueeseen, idässä Tuusulanväylään, etelässä Takametsäntien asuinalueeseen ja pohjoisessa Pakilantiehen.

Suunnittelun tavoitteet
Pirttipolunpuisto on luonnonmukainen puisto, jossa on monenlaisia luontoarvoja. Suunnittelun tavoitteena on kehittää kohdetta luonnon ominaisuuksiltaan monipuolisena alueena pääasiassa olemassa olevan kasvillisuuden hoitotoimenpiteillä.

Toimenpiteiden avulla on tarkoitus myös parantaa alueen maisemallisia arvoja ja virkistysarvoa. Työn aikana tarkistetaan myös mm. ulkoilureittien kunto, sekä mahdollisten uusien yhteyksien tarve.

Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu
Pirttipolunpuiston suunnitelmat valmistuvat syksyn 2013 aikana ja rakennustyöt käynnistetään vielä kuluvan vuoden aikana.

Aika: Torstai 19.9.2013 klo 18.00-20.00
Paikka: Vanhan Käpylän VPK-talo, Metsälä, Krämertintie 8

Lisätietoja suunnitelmasta:
Päivi Islander: 09 310 38649, e-mail: paivi.islander@helsinki.fi
Petri Arponen: 09 310 38955, e-mail: petri.arponen@hel.fi
Tuuli Ylikotila: 09 310 38540, e-mail: tuuli.ylikotila@hel.fi
Helsingin kaupungin rakennusvirasto