Osallistuvan suunnittelun työpajaan 3.10.

301

Demokratiahanke järjestää osallistuvan suunnittelun työpajan osana Maunulan kirjasto-työväenopisto-nuorisotalon suunnitteluprosessia. Mukana on arkkitehti Mikko Summanen K2S-arkkitehtitoimistosta ja Erja Erra Helsingin kaupungin tilakeskuksesta.

Tilaisuuden tarkoitus on ideoida nk. Maunulatalon sisä ja ulkotiloja, pohtia paikan käyttöä ja henkeä konkreettisella tasolla. Suunnittelun pohjana on hankesuunnitelma, joka on hyväksytty hankkeen pohjaksi. Työpaja on yksi etappi prosessissa, jossa on käyttäjätahojen eli hallintakuntien näkökulmien ohelle saatu asukkaiden näkökulma, kun talon toimintoja on määritelty hankesuunnitelmaan.

Maunulalaisten ideoita on kerätty kevään 2013 aikana demokratiahankkeen tapaamisissa ja asukaskyselyssä. Nyt on suunnittelu vuorossa arkkitehtuuri. Paikan suhdetta ympäristöönsä ja sisäisiä tiloja suunniteltaessa otetaan huomioon asukkaiden näkemykset. Luonnosvaiheessa eli tammikuussa 2013 järjestetään seuraava työpaja. Silloin arkkitehdillä on jo esittää versio(t) rakennuksesta.

Talon rakentaminen alkaisi vuonna 2015. Työpaja on Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 00630 Maunula) klo 17.30-20.30. Työpajaa edeltää käynti tontilla arkkitehdin kanssa klo 17. Tilaisuus on kaikille avoin, eikä vaadi mitään arkkitehtuurista tai muuta erityisosaamista. Tervetuloa!

LISÄTIETOA
Maunulan demokratiahanke