Yleiskaavan vision selvitykset valmistuivat

217

Helsingin uuden yleiskaavan visio 2050 menee kaupunkisuunnittelusta vastaavan lautakunnan käsittelyyn 22.10.2013. Yleiskaavan visio rakentuu pitkälti urbaanin kaupungin teeman ympärille: Helsinki on vuonna 2050 metropolialueen urbaani ydin ja raideliikenteen verkostokaupunki. Kantakaupunkia laajennetaan moottoritiemäisten ympäristöjen maankäyttöä tehostamalla ja muuttamalla sitä urbaaniksi kaupunkitilaksi. Aihetta käsitellään selvityksessä, jossa tarkastellaan kaikkien sisääntuloväylien muun muassa Tuusulanväylän ja Hämeenlinnanväylän maankäyttöä.

LISÄTIETOJA
Vision selvitykset valmistuivat   

Helsingin kantakaupungin laajentaminen – Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi    

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset    

Saavutettavuuden vaikutus alueiden vetovoimaan