Yleiskaavan Visio 2050 linjaa myös Maunulan tulevaisuutta

275

Uuden yleiskaavan Visio 2050 linjaa Maunulan ja Metsälän sekä Tuusulanväylän alueen kehittämistä. Yleiskaavan visio jäi pöydälle kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 22.10.2013. Seuraavan kerran lautakunta käsittelee visiota tiistaina 3.12.2013. Vision mukaan Käpylä- Metsälä-Oulunkylä-Pohjois-Pasila on merkittävä raideliikenteeseen tukeutuva keskustakokonaisuus, joka tulee liittää paremmin osaksi kantakaupunkia.

Käpylän aseman alue voidaan nähdä Helsingin sisääntuloporttina lentoasemalta. Sen sijainti raide- ja autoliikenteen solmukohdassa, erinomainen saavutettavuus sekä kaupunkirakenteen eheyttämisen, tiivistämisen ja ekotehokkuuden kehittämispotentiaali tekevät alueesta tärkeän.

Vuonna 2050 Käpylän solmukohtaan on rakentunut itsenäinen ja omaleimainen keskusta, jonka joukkoliikenneterminaali “Tuusulanbulevardin” päätteessä toimii näyttävänä Helsingin sisääntuloporttina. Aseman kehittäminen on parantanut myös Metsälän, Oulunkylän, Käpylän ja olevien viher- ja virkistysalueiden välistä saavutettavuutta ja monipuolistanut niiden palvelutasoa. Vilkas keskus on tulevaisuudessa myös koti ja naapurusto niille, jotka valitsevat ja kokevat autottomuuden mahdollistavan urbaanin elämäntavan omakseen. Monipuoliset asumisen, yrittämisen ja lähivirkistyksen tarpeet täyttävä alue on Helsingin kevyen liikenteen tärkeimpiä keskusasemia.

Käpylään suunnitellaan visiota laadittaessa Pisararadan koillista liityntäterminaalia. Sillä on laajat vaikutukset Käpylän aseman jalankulkuvirtoihin. Se luo mahdollisuuden kehittää Käpylän asemanseutua aivan uusista lähtökohdista. Metsälän työpaikka-alue säilyy. Tulevaisuudessakin on tarpeen tarjota toimitilaa yrityksille myös keskeisiltä sijainneilta.

Kehittämisen pääedellytyksiä ovat Tuusulanväylän kääntö Pasilaan pääradan pohjoispuolella sekä Pisararadan ja Lentoradan toteutuminen.

Oulunkylän maankäytön kehittämisperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.11.2011. Jatkossa tämä kiinteästi Käpylään liittyvä kaupunginosa on keskeisiä maankäyttötarkastelujen kohteita.

Kommentoi asiaa Facebookissa Maunulan seinällä!  

LISÄTIETOJA
Yleiskaavan visio 2050 

Yleiskaavan vision materiaali lautakunnan 22.10.2013 esityslistassa   

Yleiskaavan sivut   

Oulunkylän (ja Maunulan) kehittämisperiaatteet, 22.11.2011      

Helkan yleiskaavaseminaarin materiaali 19.9.2013