100. aluefoorumi: Maunulan solmukohdat uudistuvat/materiaali

294

Helsingin valmisteilla olevan yleiskaavan keskeinen idea on kehittää Helsingistä raideliikenteeseen perustuva verkostokaupunki. Maanantaina 28.10.2013 Maunulan aluefoorumilla tarkasteltiin Maunulan solmukohtia verkostokaupunki-idean kautta. Tilaisuudessa pohdittiin, mitkä merkittävät solmukohdat vaikuttavat Maunulan kehitykseen ja miten kehittyvät Maunulan omat solmukohdat kuten Maunulan keskusta ja Saunabaarin liikekeskusta. Maunulan keskustan liikerakennus valmistuu keväällä 2014. Aluefoorumin teeman taustalla on Helsingin valmisteilla olevan yleiskaavan visio, jota lautakunta käsittelee tiistaina 3.12.2013.

Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Sari Ruotsalainen kertoi Maunulan kaavoituksen tilanteesta. Uusia asuntoja on kaavoitettu yhteensä noin 1000 asukkaalle. Määrä ei kuitenkaan riitä kompensoimaan väestön vähenemistä, joka johtuu asumisväljyyden kasvusta eli väestön suhteellisesta vaurastumisesta.

Helkan yleiskaavaryhmän vetäjä Simo Sankari tarkasteli yleiskaavan verkostokaupunki-ideaa pohtimalla seudun solmukohtien merkitystä. Pääkaupunkiseudulla on megasolmuja, jotka tarjoavat palveluja seudullisesti. Näitä ovat muun muassa Tapiola, Leppävaara (Sello), Myyrmäki (Myyri), Jumbo, Malmi, Itäkeskus ja Tikkurila. Ne sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien, yleensä raideliikenteen varteen. Viimeksi Maunulan läheisyyteen on avattu Kauppakeskus Kaari. Siinä on noin 80 liikettä ja siellä käy 6,5 miljoonaa asiakasta vuodessa eli 18000 asiakasta vuorokaudessa. Megakeskukset uhkaavat lähikeskusten tulevaisuutta viemällä niiltä asiakkaita.

Simo Sankari esitteli palvelulogistiikkavaihtojen kamppailun. Megasolmut haastavat paikalliset keskukset. Niiden vahvuus on palvelujen valikoima, edulliset hinnat ja viihtyminen. Verkkokauppa ja palvelujen kotiinkuljetus taas haastaa megasolmut mutta myös paikalliset keskukset. Verkkokaupan vahvuus on helppous ja hinta. Paikallisten keskustojen vahvuutena Sankari piti niiden yhteisöllisyyttä vahvistavaa vaikutusta. Ne ovat kohtaamispaikkoja, jotka ylläpitävät ja vahvistavat paikallisia verkostoja. Sankari esitti kysymyksen, pitäisikö paikallisten keskusten liittoutua kotiinkuljetuspalvelujen kanssa (ks. Simo Sankarin kalvot).

Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin valmisteilla olevan yleiskaavan Visio 2050 -raportin Maunulaa koskevaa materiaalia. Valmisteilla olevan uuden yleiskaavan kolme keskeistä ideaa ovat 1) kantakaupunki laajenee, 2) Helsingistä muodostuu raideliikenteeseen perustuva verkostokaupunki ja 3) moottoritiemäiset alueet muutetaan kaupunkibulevardeiksi, jolloin mahdollistuu tehokas asuntorakentaminen bulevardien varsille (ks. kalvosarja Uusi yleiskaava, asukasvuorovaikutus ja Maunula). Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee visiota 3.12.2013.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös Maunulan solmukohtien eli kaupallisten keskustojen tulevaisuudesta. Lähiöiden kaupallisten keskustojen kehittäminen on keskeinen tapa ehkäistä segregaatiokehitystä yhdessä pientalorakentamisen kanssa (ks. Helsingin Sanomien artikkeli 26.10.2013, sivu A26).

Saunabaarin liikekeskusta taantui voimakkaasti 1998, kun siinä lopetti seitsemän liikettä vuoden aikana. Keskusta elvytettiin asukasvoimin. Saunabaarin keskustaan hankittiin Alepa (Metsäpurontie 23, entiset Apteekin ja Nordean tilat) ja kahvila (Metsäpurontie 20, entiset kirjakaupan ja valokuvausliikkeen tilat) sekä Ottoautomaatti. Samalla opittiin keskustojen toiminnan ja kehittämisen logiikka. Esimerkiksi ottoautomaatti lisää päivittäistavarakaupan asiakasmääriä tavallisesti noin 10-15 %. Alepan asiamäärät nousivat 1000 asiakkaasta/vrk jopa 1300 asiakkaaseen/vrk ottoautomaatin hankkimisen jälkeen. Ollakseen kannattava Ottoautomaatti tarvitsee yli 9000 nostoa kuukaudessa.

Maunulan taantuneen ostoskeskuksen alueen kehittäminen käynnistyi Maunula-Seuran, Maunulan Asukasyhdistyksen ja Metsälä-Seuran aloitteesta vuonna 2000 ja uusittu keskusta valmistuu 2016. Sinne tulee 2200 k-m2 supermarket ja pienliiketilaa yli 1000 k-m2 sekä kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo (2500 k-m2).

Vähän yli viikko sitten avattu Hämeenlinnantien ja Kehä I:n risteyksessä Kannelmäen puolella sijaitseva Kauppakeskus Kaari haastaa Maunulan liikekeskustat samoin kuten aikoinaan Ekamarket ensimmäisenä automarkettina 1970-luvun alussa. Suurimpana riskinä on Saunabaarin liikekeskustan taantuminen.

Tilaisuudessa pohdittiin, millaisella kehittämisotteella alue voisi puolustaa liikekeskustojaan ja niissä toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat asukkaille tärkeitä palveluja (ks. kalvosarja Kaupunginosan ja sen liikekeskustojen kehittämispeli). Ideana oli parantaa keskuksia kehittämispelin avulla. Kehittämispelissä simuloitaisiin keskustojen kehitystä tarkastelemalla käytössä olevia liiketiloja, toimitilavuokria ja palvelujen asiakasmääriä sekä palvelujen sijoittumisen periaatteita liikekeskustoissa.

Kommentoi asiaa Maunulan seinällä!

Valokuvia aluefoorumilta1.12 MB  

ESITYSKALVOT

pdfSari Ruotsalainen, Maunulan kaavoituksen tilanne1.76 MB  

pdfSimo Sankari, Maunulaan vaikuttavat solmukohdat1.28 MB  

pdfUusi yleiskaava, asukasvuorovaikutus ja Maunula3.4 MB   

pdfKaupunginosan ja sen liikekeskustojen kehittämispeli2.37 MB   

LISÄTIETOJA

Mikä on aluefoorumi?    

Maunulan 99. aluefoorumin 30.9.2013 materiaali  

Yleiskaavan visio 2050, ks. sivut 70-72 ja 77

Helsingin yleiskaavan sivut

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset (pdf)   

Saavutettavuuden vaikutus alueiden vetovoimaan (pdf)       

Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050 (pdf)   

Helsingin moottoritiealueiden maankäytön muutosten kaupunkitaloudelliset vaikutukset (pdf)    

 

OHJELMA
18.00-18.20 Maunulan kaavoituksen tilanne
                   Arkkitehti Sari Ruotsalainen, Ksv

18.30-18.40 Maunula kehitykseen vaikuttavat ulkopuoliset solmukohdat ja
                   solmukohtien merkitys kaupunginosalle
                   Arkkitehti Simo Sankari, Helkan yleiskaavaryhmä

18.50-19.55 Maunulan solmukohtien kehittäminen 

19.00-19.15 KAHVITAUKO

19.15-19.45 Maunulan liikekeskustojen kehittämisen historia ja opitut periaatteet