Vastaa kaupunkisuunnitteluviraston karttakyselyyn!

237

Millainen olisi tulevaisuuden Helsinkisi? Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut avoimen karttapohjaisen kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi. Nyt jokainen Helsingin tulevaisuudesta kiinnostunut voi kertoa, millainen olisi hyvä Helsinki vuonna 2050. Kyselyyn on vastausaikaa 9.12.2013 saakka. Karttakysely on julkaistu osoitteessa http://helsinki.asiatkartalle.fi

Vastaajat voivat merkitä kartalle esimerkiksi paikkoja, jonne voi rakentaa asuntoja, minne kaivataan parempia kulkuyhteyksiä, missä on kohennusta kaipaavaa kaupunkitilaa tai missä sijaitsevat tärkeät virkistysalueet. Tuloksia hyödynnetään yleiskaavan luonnoksen valmistelussa, ja kyselyn tuloksista kerrotaan alkuvuodesta 2014. 

Vuoden 2050 Helsingissä raideliikenne yhdistää tiiviisti rakennettuja esikaupunkikeskuksia. Olisiko kantakaupunki nykyistä isompi ja moottoriteiden tilalle rakennettu kaupunkibulevardeja? Pitäisikö raideliikenteellä päästä työhön, luontoon ja harrastusten äärelle nykyistä helpommin? Miten kasvavaan kaupunkiin saataisiin riittävästi asuntoja?

Lähtökohta visiolle on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää myös kaikille kiinnostuneille avoimien alueellisten tapahtumien sarjan alkuvuodesta 2014. Näin kaikki halukkaat pääsevät mukaan Helsingin tulevan yleiskaavan laatimiseen.

Tavoitteena on, että yleiskaavan luonnos valmistuu vuoden 2014 lopulla. Yleiskaava on tarkoitus viedä Helsingin valtuuston käsittelyyn vuoden 2016 aikana.

Karttakysely on julkaistu osoitteessa http://helsinki.asiatkartalle.fi

Lisätiedot kyselystä:
viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki, p. 09 310 37368

Helsingin yleiskaavoitusta voi seurata osoitteessa www.yleiskaava.fi   

 

Aihetta voi kommentoida Maunulan Facebook -seinällä