Suursuon ostoskeskus ja Pro Maunula ovat tehneet esityksen ostarin suojelusta

460

Suursuon ostoskeskus Oy ja Pro Maunulan ry ovat tehneet 10.8.2012 rakennussuojeluesityksen  Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle (Ely-Keskus). Muun muassa Maunula-Seuralta ei ole kysytty asiasta mielipidettä. Asia tuli ilmi sattumalta eilen sunnuntaina.

AsOY RM-talo 62 (Suursuontie 10) on saanut 17.6.2013 kirjeen (Naapurin kuuleminen), jonka mukaan ”ELY-keskus varaa hallintolain (434/2002) 34 § 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa Rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) 7 § 1 momentissa tarkoitetulle asianomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen seuraavasta rakennusuojeluesityksestä:

Suursuon (Maunulan) Ostoskeskus
Pakilantie 11, Helsinki
Kiinteistötunnus 91-28-316-1

Samalla varataan tilaisuus vastineen antamiseen annetuista viranomaislausunnoista.

Rakennussuojeluesitys, lausunnot ja asiassa aikaisemmin kertyneet asiaskirjat pidetään nähtävillä virka-aikana 8.7.2013 saakka ELY-keskuksen kirjaamossa, osoitteessa, Asemapäällikönkatu 14, 00530 Helsinki.

Mahdollinen vastine on toimitettava ELY-keskuksen kirjaamoon 8.7.2013 mennessä. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.”

Asiaa hoitaa ylitarkastaja Henrik Wager (puh. 040-488 1669)

LISÄTIETOJA
ELY-keskuksen kirje AsOy RM-talo 62 Suursuontie 10 sekä AsOy Säästölaidan (Suursuontie 12) vastine500.03 KB