Hyvät maunulalaiset, bästa Månsasbor

212

Mennyt vuosi 2013 on ollut Maunulan kannalta hyvä vuosi.

Maunulan uuden liikerakennuksen rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2013 ja se valmistuu maaliskuussa 2014.

Suursuolle alkoi nousta kesäkuussa uusia pientaloja. Näiden tontit olivat jaossa lokakuussa 2012. Uusia pientalotontteja tulee hakuun keväällä 2014.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Maunulan Kuusikkopolun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen. Alueelle tulee rivitaloja ja pienkerrostaloja.

Maunulan putkiremonttien ryhmäkorjaushanke päättyi joulukuussa 2013. Mukana oli loppuun asti kahdeksan taloyhtiötä, joissa on yhteensä noin 500 asuntoa. Idea toteuttaa putkiremontteja taloyhtiöiden yhteistyönä syntyi keväällä 2007. Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa nähtiin sekin ihme (AsOy Säästötuessa), että putkiremontti tuotti noin 1000 euroa/m2 voittoa omistajilleen, kun ottaa huomioon asuntojen hintatason ennen remonttia, putkiremontin kustannukset euroa per/m2 ja hintatason putkiremontin jälkeen.

Maunulan demokratiahanke tuli joulukuussa 2012 valituksi demokratiapilotiksi yhdeksän muun hankkeen mukana. Pilotit päättyvät vuoden 2013 lopulla ja loppuraportti niistä valmistuu tammikuussa 2014. Tavoitteena Maunulan demokratiahankkeessa on ollut suunnitella Saunabaariin demokratiatila ja uusi kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen rakennus osallistuvan suunnittelun menetelmillä.

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelun asukasosallistuminen käynnistyi kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa 26.11.2012. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi uuden yleiskaavan Visio 2050:n 2.12.2013. Siinä esitetään muun muassa, että Tuusulan väylä muutetaan kaupunkibulevardiksi ja sen varret rakennetaan tehokkaasti. Tuusulanväylä käännetään Käpylän aseman kohdalla kohti Veturitietä ja aseman seudusta kehittyy merkittävä alueellinen solmukohta palvelukeskittymineen.

Maunulan marraskuussa 2012 käynnistyneellä Facebook –seinällä oli vuoden 2013 lopulla noin 360 tykkääjää. Liity sinäkin Maunulan seinän tykkääjiin.

Mitä vuosi 2014 tuo tullessaan?

Maunulan uuden keskustan HOK-Elannon liikerakennus valmistuu helmi- maaliskuussa 2014. Siihen tulee 400 k-m2 pienliiketilaa ja 2200 k-m2 supermarket. Uuden keskustan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteinen rakennuksen toteutussuunnittelu tehdään vuosien 2012-2014 aikana ja sen rakentaminen käynnistyy tammikuussa 2015. Rakennus valmistuu elokuussa 2016.

Nykyisen Suusuon ostoskeskuksen puolelle on kaavoitettu elokuussa 2009 vahvistun asemakaavan mukaan asuinkerrostaloja yhteensä 4800 k-m2. Tästä katutason pienliiketilaa tulee olemaan 600 k-m2. Suursuon ostoskeskus ja Pro Maunula ry tekivät elokuussa 2012 suojeluesityksen rakennuksesta vuonna 2010 voimaan tulleen uuden rakennussuojelulain perusteella. Asia tuli sattumalta ilmi joulukuussa 2013. Eräältä naapuriyhtiöltä oli pyydetty lausunto asiasta kesäkuussa 2013. Esimerkiksi Maunula-Seuralta, jonka aloitteesta keskustan uudistaminen käynnistyi, ei ole kysytty asiasta mielipidettä. Suojeluesitys on ELY-keskuksen käsittelyssä ja sen pitäisi tehdä asiasta päätös joulukuun 2013 aikana. Todennäköisesti suojeluesitys viivästyttää Maunulan keskustan uusien liiketilojen ja asuntojen rakentamista. Kaupunki on jo aiemmin päättänyt rakentaa ostoskeskuksen paikalle Hitas-omistuskerrostaloja.

Maunulan uusia täydennysrakentamisen kaavoituskohteita ovat Suonotkontie 4 eli Lotta Svärd Säätiön talon tontti sekä Suursuontie 14:n kaavamuutos. Kaavaluonnos palasi uudelleen kaupunkisuunnitteluviraston valmisteluun.

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää Helsingin uudesta yleiskaavasta helmi- maaliskuussa 2014 viisi paikallista tilaisuutta, joissa käsitellään täydennysrakentamista. Tätä ennen Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry järjestää torstaina 23.1.2014 oman valmistelevan yleiskaavatilaisuutensa yleiskaavasta kiinnostuneille.

Aluetyön organisoimista selvittänyt työryhmä jätti raporttinsa marraskuussa 2013. Raportti oli kaupungin johtajiston käsittelyssä 4.12.2013. Raportissa ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimat asukastalot kuten Asukastalo Saunabaari ja Oulunkylän Seurahuone siirretään asukkaiden itsensä hallinnoitaviksi siten, että nykymuotoisten kaupungin ylläpitämien asukastalojen toiminta päättyisi vuoden 2014 lopulla ja asukkaiden vastuulle toiminta siirtyisi vuoden 2015 alusta. Asiasta on ollut medioissa varsin vähän tietoa, mutta aihe nousee julkiseen keskusteluun heti tammikuussa.

Vuonna 2014 Maunulan keskeisinä haasteina  tulevat olemaan Saunabaarin kohtalo, Maunulan keskustan asemakaavan mukainen toteutus ja uuden yleiskaavan valmistelu.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle 2014 ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Teija Kamb
Maunula-Seura ry

LISÄTIETOJA

Työryhmän raportti aluetyön organisoimisesta  

Maunulan demokratiahanke   

Uuden yleiskaavan valmistelusivusto  

Tykkää Maunulan seinästä