Koettu turvattomuus vähentynyt Maunulassa

278

Tuoreen Helsingin tietokeskuksen tutkimuksen mukaan Maunulassa ja Myllypurossa  koettu turvattomuus on vähentynyt. Helsingin tietokeskus on selvittänyt helsinkiläisten kokemuksia koko kaupungin ja asuinalueiden turvallisuudesta laajoilla asukaskyselyillä neljä kertaa vuodesta 2003 lähtien. Turvattomuuden tunne on yleisesti vähentynyt. Myönteisestä kehityksestä huolimatta turvattomuuden kokemukset eivät jakaudu tasaisesti, vaan alueiden väliset erot ovat edelleen jopa moninkertaisia. Turvattomuuden kokeminen näyttää kytkeytyvän kaupungin sosiaaliseen erilaistumiskehitykseen.

Turvallisuuskyselyssä vastaajilta pyydetään tietoa oman asuinalueen turvattomuutta herättävistä paikoista ja asioista. Etenkin esikaupunkialueilla turvattomuuskokemukset näyttäisivät usein paikantuvan joukkoliikenteen asemiin sekä kauppa- ja ostoskeskuksiin. Koko kaupungin vastaajista noin joka seitsemäs mainitsi ostos- tai kauppakeskuksen turvattomuutta herättävänä paikkana. Vastaajilla oli mahdollisuus mainita useita paikkoja. Ostos- ja kauppakeskuksissa turvattomuudet syyt ovat samankaltaisia kuin asemilla, mutta usein myös anniskeluravintolat tai anniskeluravintoloiden keskittymät lieveilmiöineen aiheuttavat turvattomuutta. Ostos- ja kauppakeskukset ovat usein alueiden toiminnallisia keskuksia, joissa asioidaan tai joiden ohi kuljetaan päivittäin.

Se, miksi turvattomuuskokemukset ovat johdonmukaisesti vähentyneet tietyissä peruspiireissä viime vuosien aikana, on olennainen, mutta vaikeasti vastattava kysymys. Pidempiaikaista positiivista kehitystä on tapahtunut esimerkiksi Myllypuron ja Maunulan peruspiireissä. Oletettavaa on, että positiivinen kehitys on monen eri asian yhteisvaikutuksen tulosta – esimerkiksi asukaspohja on saattanut muuttua tai alue on ollut suurempien muutosten ja uudistusten kohteena, kuten on tapahtunut juuri Myllypurossa.

Turvallisuuskyselyyn annetut avoimet vastaukset luovat yhden tarkastelunäkökulman siihen, mistä turvattomuuskokemusten väheneminen johtuu. Sekä Maunulassa että Myllypurossa turvattomuutta herättävät paikat ovat jossain määrin pysyneet.

Maunulaan ja Myllypuroon rakennettiin 60-luvulla arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelemat ostoskeskukset. Myllypurosta se on purettu pois ja tilalle rakennettiin uusi keskusta. Maunulassa Suursuon ostoskeskus tullaan myös purkamaan.

LISÄTIETOJA
Eija Laihinen & Martti Tuominen (2014) ”Stadiin kuuluu pieni rosoisuus”. Helsingin turvallisuustut-kimus 2012, Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 2013:4

Uutinen 17.6.2006: Pakilalaiset pelkäävät Suursuon ostarilla  

Myllypuron ostoskeskus 

KUVA ALLA Koettu turvallisuus eri kaupunginosissa