Sosiaali- ja terveysvirasto lakkauttaa Suursuon sairaalan?

394

Hufvudstadsbladetin 5.1.2014 numerossa käsitellään Helsingin lakkautettavia sairaaloita. Lakkautettavia sairaaloita ovat vuonna 2009 valmistuneen Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 raportin mukaan Herttoniemi, Koskela, Lastenlinna, Myllypuro ja Suursuon sairaala. Maaliskuuhun asti asukkailla on mahdollista nostaa ideoita käsittelyyn uuden yleiskaavan valmistelussa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on järjestämässä helmi- maaliskuussa alueellisia suunnittelupajoja viisi kappaletta (keskinen Helsinki, Itä-Helsinki, Koillis-Helsinki, Pohjois-Helsinki ja Länsi-Helsinki). Yleiskaavan yhtenä periaatteena on estää alueiden eriarvoistumista. Suursuon sairaalan alueen ottaminen asuntokäyttöön tarjoaisi mahdollisuuden tasapainottaa Maunulan asuntorakennetta.

Suursuon sairaan alue on tulevan Raide-Jokerin varrella ja pysäköintipaikat olisi mahdollista sijoittaa kallioon väestösuojaan. Suursuonlaitaan on mahdollista sijoittaa korkeaa asuntorakentamista, koska Maunulan pohjoispuolella rakennukset eivät varjostaisi muuta asumista. Lisäksi vieressä on jo korkeaa rakentamista eli Suursuonlaidan seitsemänkerroksiset asuinrakennukset.

Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on, että yleiskaavan luonnos valmistuu vuoden 2014 lopulla. Luonnosta tarkennetaan yleiskaavaehdotukseksi niin, että se on lautakunnan käsittelyssä arviolta vuonna 2015 ja kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa vuoden 2016 aikana.

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. 

LISÄTIETOJA
Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 raportti (pdf

Helsingin yleiskaavan valmistelu  

Uuden yleiskaavan Visio 2050 (pdf)