Päätetäänkö ti 21.1. Saunabaarin ja asukastalojen kohtalosta?

304

Päättääkö sosiaali- ja terveyslautakunta tiistaina 21.1.2014 Saunabaarin ja muiden kaupungin ylläpitämien asukastalojen kohtalosta hyväksyessään sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman vuodelle 2014. Käyttösuunnitelmassa asukastaloja on käsitelty sivuilla neljä ja viisi.

Aluetyön organisointia koskevien sosiaali- ja terveysviraston sisäisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämistä jatketaan kaupunginjohtajan asettaman aluetyön työryhmän loppuraportin linjausten pohjalta.

Kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian johdolla ja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa selvitetään kaupungin tällä hetkellä hallinnoimien asukastalojen luovuttamista järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi sekä sen edellyttämän avustusmäärärahan tarvetta vuodelle 2015. Aluetyön työryhmän loppuraportissa todettujen linjausten perusteella on erottunut ryhmä toimintoja, joiden järjestämisestä tulisi jatkossakin vastuu olemaan sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisessa hallinnossa. Näitä toimintoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen yhdyskuntatyö sekä jalkautuva työ leipäjonoissa ja Kampin kappelissa.

Jalkautuvan työn työmuodot ja niihin liittyvät resurssit kootaan sosiaali- ja terveysvirastossa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuutta kehitetään palveluksi, jonka avulla pystytään joustavasti reagoimaan ajassa ilmenevien ongelmien kuten asunnottomuuden vähentämiseen.

Sosiaali- ja terveysvirasto neuvottelee Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehdyn Kampin kappelia koskevan kumppanuussopimuksen tarvittavista muutoksista. Tutkitaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa mahdollisuus vapaaehtoistoiminnan lisäämisestä Kampin kappeliin.

Keskustele asiasta Maunulan kotisivujen keskustelupalstalla!!!

Asiasta voi myös käydä keskustelua Maunulan Facebook-seinällä   

LISÄTIETOJA
Sosiaali- tarveysviraston käyttösuunnitelma vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 21.1.2014 

Uutinen 26.12.2013: Kaupungin ylläpitämät asukastalot asukkaiden vastuulle