Suursuon ostoskeskus ei valittanut ELY-keskuksen päätöksestä

373

Helsingin Uutisten mukaan Suursuon ostoskeskuksen hallitus päätti olla valittamatta Ympäristöministeriöön ELY-keskuksen 17.12.2013 tekemästä kielteisestä päätöksestä Suursuon ostoskeskuksen Oy ja Pro Maunulan esityksestä yrittää suojella Suursuon ostoskeskus rakennusperinnönsuojelulailla. Kaupungin Suursuon ostoskeskukselle vuokraamalla tontilla on puolen vuoden irtisanomisaika. Tontin vuokrasopimus voidaan sanoa irti, kun uusi Pakilantien länsipuolen liikerakennus on valmis.

Suursuon ostoskeskuksen puoleiselle alueelle on kaavoitettu uudessa asemaakassa asuinkerrostaloja 4800 kerros-m2. Asuinkerrostalojen pohjakerrokseen tulee pienliiketilaa 600 kerros-m2. Pakilantien itäpuolen tonteille rakennetaan HITAS-omistusasuntoja.

Pakilantien länsipuolelle valmistuu elokuussa 2015 kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteinen rakennus, jonka suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Uusi liikerakennus valmistuu keväällä 2014. Siihen tulee 2200 k-m2 supermarket ja 400 k-m2 pienliiketilaa. Uudessa liikerakennuksessa aloittavat palvelut selviävät lähiaikoina.

Maunulan keskustan kehittäminen käynnistyi Maunula-Seuran, Maunulan Asukasyhdistyksen ja Metsälä-Seuran kaupunginhallitukselle toukokuussa 2000 lähettämästä kirjeestä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen toukokuussa 2005. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan yksimielisesti huhtikuussa 2007. Kaava vahvistettiin valitusten jälkeen elokuussa 2009.

LISÄTIETOJA
Helsingin uutiset: ”Ei valituksia – Maunulan ostoskeskuksen taru loppuu tähän”  

Uutinen 7.1.2014: ELY-keskus: Ei perusteita ostarin suojeluun  

Uutinen 2.12.2013: Suursuon ostoskeskus ja Pro Maunula ovat tehneet esityksen ostarin suojelusta   

Maunulan keskustan kaavoituksen vaiheet