Pirttipolunpuiston kunnostustyöt alkavat

252

Rakennusvirasto teettää Pirttipolunpuistossa luonnonmukaisen puistosuunnitelman mukaisia kunnostustöitä vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on kehittää viheraluetta luonnon ominaisuuksiltaan monipuolisena alueena pääasiassa olemassa olevan kasvillisuuden hoitotoimenpiteillä. Kunnostustyöt alkavat viikolla 8 puron kunnostamisella.

Suoraa ojauomaa muotoillaan puromaisemmaksi. Siihen tehdään altaita, joilla pyritään parantamaan veden laatua ja hidastamaan tulvavirtaamia. Altaat lisäävät uoman monimuotoisuutta ja tuovat uusia elinympäristöjä esim. sudenkorennoille.

Umpeenkasvanutta vanhaa niittyaluetta raivataan avoimemmaksi. Niittyalueen kuivatusta parannetaan perkaamalla ojia.

Työt jatkuvat keväällä ja kesällä haitallisten vieraslajien torjunnalla. Alueella rehottavien haitallisten vieraslajien torjuntasuunnitelma on parhaillaan tekeillä. 

Lisätietoja: Päivi Islander 09 310 38649, e-mail: paivi.islander@hel.fi 

Suunnitelman pdf