Demokratiapilottien tutkimusraportti ilmestynyt

217

Helsingin tietokeskuksen tutkijan Stina Högnabban tekemä tutkimus Helsingin demokratiapitoteista on ilmestynyt. Raportissa arvioidaan yhdeksää demokratiapilottihanketta, jotka toteutettiin vuoden 2013 aikana.

Maunulan demokratiapilotista todetaan raportissa:

Maunulan demokratiahanke

Tavoitteena oli luoda alueelle osallistuvan demokratiatyön toimintamalli ja demokratiatila. Toimintamallia kokeillaan ja kehitetään siten, että asukkaat voivat osallistua Maunulan uuden monitoimitalokokonaisuuden toiminnan suunnitteluun. Lisäksi pyritään kehittämään demokratiakäytäntöjä, joissa asukkaat ja muut alueen toimijat voivat hyödyntää kaupungin tietokantoja ja verkostoitua keskenään. Keskeisenä tuloksena on Maunula-talon rakentamisprosessiin kehitetty osallistuvan suunnittelun menetelmä. Työ käynnistyi käytännön tasolla yhteistyössä virkamiesten, arkkitehtien ja asukkaiden työpajatyöskentelyllä ja jatkuu talon valmistuttua toiminnan suunnittelulla. Lisäksi on luotu yhteistyöryhmä, jolla on mahdollisuus ryhtyä suunnittelemaan asukastalon demokratiatilaa.

Työtä edisti hyvä ajoitus, eli Maunula-talon suunnitteluprosessi lähti liikkeelle samaan aikaan kun pilotti käynnistyi. Pilotti syntyi alueen todellisista tarpeista ja sai mukaansa niin uusia kuin vanhojakin toimijoita. Alueella on aiemminkin ollut aktiivista asukaskehittämistä ja esim. usein on otettu kantaa kaavoitukseen ja muuhun alueen suunnitelmissa oleviin asioihin. Alueella jo olemassa oleva yhteisöllisyys, ”Maunula-henki”, on helpottanut pilottityötä. Mukana on ollut valtuutettuja, jotka ovat antaneet nostetta kehittämistyölle. Maunulan pilotissa työtä on tehty vapaaehtoisvoimin ja suurin osa vuoden työpanoksesta on kohdistettu osallistuvan suunnittelun prosesseihin. Alueen asukkaille tehtiin kysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään mm. demokratiatilan suunnittelussa. Osallistuvan suunnittelun prosessia hidasti alussa se, että asukkaat ”joutuivat selittelemään kaupungille, miksi asukkaat haluavat olla mukana Maunula-taloa suunnittelemassa”. Tämän kynnyksen ylitettyä yhteistyö on sujunut hyvin. 

Lukija jäi kaipaamaan raportista mainintoja Saunabaarin kehittämisestä.

LISÄTIETOJA

Stina Högnabba (2014) Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää, Helsingin kaupungin tietokeskus