Pakilantietä suunnitellaan, vastaa karttakyselyyn!

255

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on perustanut vuoden 2014 alkupuolella hankkeen ”Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteet”. Pakilantien kehittämisestä on järjestetty karttakysely. Vastaa netissä kyselyyn 10.-30.4.2014!!!

Pakilantien suunnitteluperiaatteet laaditaan samanaikaisesti uuden yleiskaavan laatimisen kanssa, jolloin koko kaupungin, pohjoisten kaupunginosien ja Pakilantien varren maankäytön tulevaisuusnäkymien yhteen kytkentä on mahdollista.

Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.-22.4.2014 muun muassa Maunulan ja Paloheinän kirjastoissa. Asukkaiden näkemyksiä kerätään verkkokyselyllä, joka löytyy osoitteesta kerrokartalla.hel.fi. Kyselyyn on mahdollista osallistua 10.-30.4.2014.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on rajannut hankkeen käsittämään ensivaiheessa Pikkusuonkujan ja Pirjontien välisen osan. Tavoitteena on laatia periaatteet, jotka määrittävät, miten aluetta on mahdollista rakentaa nykyistä tehokkaammin ja kaupunkikuvallisesti eheäksi.

Periaatteet tulevat ohjaamaan asemakaavamuutoksia, joiden tavoitteena on omaleimaisen ja viihtyisän asumiseen, liike- ja palvelutoimintaan soveltuvan aluekokonaisuuden rakentuminen. Maankäytön suunnitteluperiaatteiden luonnos laaditaan syksyllä 2014. Luonnoksen nähtävillä olon aikana siitä on mahdollista esittää mielipiteensä. Tavoitteena on esitellä periaatteet kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2014 aikana.

Kommentoi asiaa Maunulan Facebook-seinällä!

LISÄTIETOJA
Ks. kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta  

KUVA ALLA: Pakilantien kaavakävely to 10.4.2014 klo 17.30 alkaen